Безоплатна правова допомога захисникам України

Волонтерський рух

За ініціативи Головнокомандувача Збройних сил України було створено волонтерський рух #адвокати ЗСУ. Головною метою руху є юридична підтримка захисників України.

Довкола цього проекту об’єдналися адвокати-волонтери, які готові надавати безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин.

Наші цифри

405

Адвокатів

4315

Запитів

4158

Опрацьовано

Порядок надання правової допомоги

Всі послуги адвоката в рамках проєкту надаються безкоштовно

Право на безоплатну правову допомогу мають військовослужбовці ЗС України, бійці ТрО та ДФТГ, члени їх родин.

Для отримання правової допомоги необхідно звернутись до волонтерського руху одним із зазначених засобів зв’язку:

через форму “зворотній зв’язок

через  Telegram чат бот 

через Viber чат бот

написавши листа на електрону адресу  [email protected]

попердньо домовившись про пройом в офісі в м. Києві по вул. М.Бойчука, 41.

Для надання повноважень адвокату на представлення інтересів військовослужбовця необхідно укласти договір в письвовій формі.

У разі знаходження військовослужбовця на фронті договір може бути укладений в усній формі або в письмовій будь-якою особою на користь та в інтересах військовослужбовця (необхідно тільки вказати контактні дані друга, родича, дружини, коханої тощо).

Також адвокат має право представляти інтереси на підставі довіреності (цей варіант всеж таки більш доречний у випадку, якщо інтереси представляє юрист, який не має статусу адвоката або для представлення інтересів в адміністративному проваджені).

Довіреність військовослужбовця може бути посвідчена:

 • в умовах воєнного стану – командиром або іншою уповноваженою ним особою з подальшим надсиланням у Генеральний штаб ЗС для реєстрації;
 • нотаріусом;
 • в населеному пункті, де відсутні нотаріуси – уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування;
 • в слідчому ізоляторі чі в установі виконання покарань – начальником цієї установи;
 • у пунктах дислокації в/ч – командиром в/ч;
 • у госпіталі, санаторії – начальником закладу, заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

Після отримання звернення військовослужбовця або члена його родини помічники координатора руху фіксують звернення та передають його згідно черговості та спеціалізації черговому адвокату.

Після отримання інформації адвокат зв’язується з заявником для з’ясування обставин та погодження порядку подальших дій.

При першому спілкуванні з адвокатом варто вирішити питання щодо оформлення правовідносин та надання повноважень адвокату на представництво інтересів: письмовий договір, усний договір чи довіреність.

Консультація адвоката

Цей розділ містить відповіді на поширені питання, пов’язані з порядком проходження військової служби, виплат військовослужбовцям, соціального забезпечення, пошуку зниклих безвісти та інше.

Відгуки

Послуги адвокатів для військовослужбовців

Послуги адвоката для військовослужбовців

Послуги адвоката у військовій сфері на сьогодні стали такими, що мають максимальний попит. Військова агресія рф проти України кардинально змінила наше життя. Тому захист прав та надання юридичних консультацій військовослужбовцям і добровольцям набули пріоритетного значення.

Тож, хто такий військовий адвокат та в яких сферах він може надати правову допомогу? Розберемось спочатку з поняттям послуг адвоката, їх предметом та різницею між юристом та адвокатом.

Послуги адвоката або послуги юриста?

Будь-яка особа, яка має повну вищу юридичну освіту є юристом та може надавати правові послуги в різних сферах суспільного життя. Юрист може консультувати, складати документи юридичного характеру, проводити правовий аналіз тощо. Щодо рівня кваліфікації юристів та контролю їх діяльності, то це жодним чином не регламентовано не підлягає перевірці. З адвокатом зовсім інша ситуація. Адже всі адвокати є юристами, але не всі юристи можуть бути адвокатами. Тобто юристи не можуть надавати адвокатські послуги.

Хто може надавати послуги адвоката?

Порядок надання послуг адвоката та рівень його кваліфікації чітко регламентований та підлягає контролю. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

На відміну від юристів, надавати послуги адвоката не має права особа, яка має непогашену чи незняту судимість, визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною, позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення.

Також адвокат зобов’язаний щорічно проходити курси підвищення кваліфікації. Це є необхідною умовою збереження права надавати адвокатські послуги.

Більш того, адвокат при надані послуг зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про адвокатську діяльність»,  вимог чинного законодавства щодо збереження адвокатської таємниці, договору про надання послуг адвоката, Правил адвокатської етики та низки інших нормативно-правових актів. Скаргу на неправомірні дії адвоката можуть бути оскаржені до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Послуги адвоката: які він має права та обов’язки?

Адвокат при надані послуг має право:

 • звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);
 • представляти й захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить розв’язання відповідних питань в Україні та за її межами;
 • ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 • складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи від імені клієнта та подавати їх у встановленому законом порядку;
 • збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, запитувати, отримувати та вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
 • застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання;
 • посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;
 • одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань.

Під час надання послуг адвокат зобов’язаний:

 • дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
 • на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;
 • невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
 • підвищувати свій професійний рівень.

Адвокату при надані послуг забороняється:

 • використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;
 • без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 • займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта;
 • відмовлятися від надання послуг , крім випадків, установлених законом.

Адвокат при надані послуг зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

Які послуги надає військовий адвокат?

Питання спеціалізації послуг адвокат вирішує самостійно відповідно своїх внутрішніх вподобань та переконань.  Тож адвокати можуть надавати широкий спектр послуг або бути вузькоспеціалізованими. Однією із таких вузьких спеціалізацій є надання послуг адвоката у військовій сфері.

Видами послуг військового адвоката є:

 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з питань  мобілізації, порядку проходження військової служби (відпустки, матеріальне та грошове забезпечення, переведення, відрядження, складання рапортів, ВЛК, звільнення з військової служби, виплата бойових тощо), соціального забезпечення, забезпечення трудових прав військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги, полону, пошуку зниклих безвісти, виплати членам родини та утриманцям, пенсійного забезпечення;
 • складення заяв, скарг, рапортів, процесуальних та інших документів правового характеру;
 • захист прав, свобод і законних інтересів військовослужбовця в статусі підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 • надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 • представництво інтересів військовослужбовця в якості потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 • представництво інтересів військовослужбовця в іноземних, міжнародних судових органах;
 • надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань;
 • захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв’язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Крім того, адвокати можуть надавати військовослужбовцям послуги і в інших сферах: сімейне, нерухомість, спадкування, податкове тощо.

Основне завдання військового адвоката

Отже, основною задачею надання послуг військового адвоката є захист права військовослужбовця. Тобто відстоювання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Даний перелік не є вичерпним. Надавати послуги адвокат може і при вірішенні майнових чи сімейних спорів, спадкування, оподаткування, придбання чи продажу нерухомості тощо.

Перевірка права на надання послуг адвоката

Послуги адвокат надає на підставі посвідчення та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Дійсність свідоцтва та посвідчення необхідно перевірити в Єдиному реєстрі адвокатів України. Ведення реєстру забезпечується Радою адвокатів України. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Порядок оформлення надання послуг адвоката

Надання послуг адвоката здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (надання послуг адвоката). Договір про надання правової допомоги адвокатом укладається в письмовій формі.

Договір про надання послуг адвоката може вчинятися усно у випадках:

 • надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);
 • якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим – з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди – у найближчий можливий строк.

Договір про надання послуг адвоката може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах.

✅ Послуги адвоката Безкоштовно
✅ Консультації Онлайн
✅ Документи Зразки скачати
✅ Звернення Онлайн
✅ Представництво У судах та установах
✅ Військовий адвокат Безкоштовно
✅ Корисні контакти Довідник
✅ Адвокати у проекті 380 адвокатів