документи

Перелік документів для звільнення з військової служби та строки їх розгляду

Статтею 26 Закону України “Про військову службу та військовий обов’язок” (далі – Закон) передбачено підстави звільнення з військової служби.

Відповідно до п.б) ч. 2 статті 26 Закону військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. 

Згідно п.п.г) п. 1 ч. 4 ст. 26 Закону військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

 • військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;
 • виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);
 • утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;
 • виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;
 • виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Статтею 233 глави ХІІ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008 передбачено, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються:

 • підстави звільнення з військової служби;
 • думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
 • районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Перелік документів, які подаються разом із рапортом передбачений додатком 19 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року №170.

Для звільнення за станом здоров’я подаються:

 • копія аркуша бесіди;
 • копія рапорту військовослужбовця;
 • висновок (постанова) військово-лікарської комісії;
 • копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

Для звільнення через сімейні обставини або з інших поважних причин подаються:

 • копія аркуша бесіди;
 • копія рапорту військовослужбовця;
 • документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин;
 • копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

Після подання рапорту та документів командир військової частини приймає рішення. Законодавство України на даний момент не регулює питання визначення терміну протягом якого має відбутися розгляд, проте відповідно до п. 3.11.6 “Інструкції з діловодства в Збройних Силах україни”, затвердженої наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 07 квітня 2017 року №124 (зі змінами), документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не пізніше ніж за 30 календарних днів із моменту реєстрації документа у військовій частині (установи), до якої надійшов документ.

Таким чином, поданий рапорт про звільнення має бути розглянутий протягом 30 календарних днів.

Інформація надана Кадровим центром Збройних Сил України на підставі звернення Чугуївської правозахисної групи щодо надання детального роз’яснення з приводу норм статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”. 

Адвокат Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.