службове розслідування

Непокора та порядок притягнення за це до відповідальності

Обов’язок виконання наказу

Статут внутрішньої служби та Дисциплінарний статут Збройних Сил України покладають на військовослужбовця обов’язок беззастережного виконання наказів командира. Право командира – віддавати накази і розпорядження, а обов’язок підлеглого – їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк.

Наказ, законна вимога та спосіб їх доведення

Відповідно до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, наказ можна віддавати одному чи групі військовослужбовців усно або письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв’язку. Виконується лише наказ, який сформульований чітко, зрозуміло та не допускає подвійного тлумачення. До «інших законних вимог» можна віднести, наприклад, додержання військової дисципліни, громадського порядку, форми одягу, а також правил поведінки.

Що таке непокора

Відмова виконати наказ начальника передбачає наявність заяви підлеглого про його небажання виконати наказ або інше демонстративне його невиконання.

Відмова від виконання законних вимог командира може бути кваліфіковане як адміністративне чи кримінальне правопорушення.

Дії командира в разі непокори

У разі непокори чи опору підлеглого командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, а за необхідності:

 • накласти дисциплінарне стягнення;
 • скласти протокол про адміністративне правопорушення;
 • повідомити про вчинення кримінального правопорушення.

Адміністративна відповідальність за непокору

Відповідальність за відмову від виконання законних вимог командира в залежності від ступеня суспільної небезпеки передбачена ст 172-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст 402 Кримінального кодексу України. В даній статті розглянемо лише порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Хто має право складати протокол

Протокол про правопорушення, передбачене ст 172-10 КУпАП, складається:

 • командиром військової частини або уповноваженим ним командиром підрозділу;
 • уповноваженою посадовою особою органу військового управління, органу управління Служби правопорядку, органу управління ДССТ.

Підставою для складання протоколу є виявлення безпосередньо факту вчинення військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення або отримання інформації про вчинення такого правопорушення від інших осіб.

Порядок складання протоколу

Протокол складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення військовослужбовця, що вчинив військове адміністративне правопорушення, у двох примірниках, один з яких під розписку вручається військовослужбовцю, який притягується до адміністративної відповідальності.

Уповноважена посадова особа військової частини, яка склала протокол щодо підлеглого військовослужбовця, який вчинив військове адміністративне правопорушення, протягом 3-х діб повідомляє безпосереднього командира  військової частини, де проходить службу зазначений військовослужбовець.

Під час складання протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, уповноваженою посадовою особою, яка складає протокол, доводиться зміст статті 63 Конституції України та роз’яснюється її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Уповноважена посадова особа, яка склала протокол, пропонує особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, ознайомитися зі складеним протоколом, дати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення із проставлянням свого підпису та дати. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, можуть бути викладені також на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право робити зауваження і надавати пояснення щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Відмова від підписання протоколу, а також відсутність свідків не є підставами для припинення складання протоколу.

У разі якщо в особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, вилучалися документи або речі, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, у протоколі робиться відповідний запис із зазначенням того, які саме документи або речі долучаються до протоколу.

Складений протокол та матеріали про військове адміністративне правопорушення не пізніше наступного дня після складання протоколу реєструються в Журналі обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення.

У разі відмови військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис.

Форма та зміст протоколу

У протоколі зазначаються:

 • дата і місце його складання;
 • посада, прізвище, імена, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол;
 • відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);
 • місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
 • нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
 • прізвища, імена та по батькові (за наявності), адреси свідків, понятих і потерпілих (якщо вони є);
 • пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
 • інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Протокол заповнюється державною мовою друкованим способом або від руки розбірливим почерком.

Не допускаються закреслення чи виправлення записів, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої він складений.

У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.

Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена посадова особа, яка склала протокол, робить запис «(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності) від надання пояснення по суті правопорушення, викладеного в протоколі, відмовився (відмовилася)» та засвідчує його своїм підписом із зазначенням дати.

Відмова від пояснення або підписання протоколу також може підтверджуватися підписами свідків.

Направлення протоколу до суду

Сформована справа про адміністративне правопорушення не пізніше ніж у триденний строк з дати складання протоколу із супровідним листом, підписаним командиром військової частини, надсилається до суду.

Притягнення до адміністративної відповідальності по ст 172-10 здійснюється судом в тримісячний строк з моменту вчинення правопорушення.

Відповідальність

В разі визнання військовослужбовця винним у вчиненні відмови від виконання законних вимог командира в особливий період (воєнний стан) суд, в залежності від обставин справи, може накласти наступні види адміністративного стягнення:

 • штраф в розмірі від 2465 грн до 4845 грн;
 • арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 7 до 10 діб.

Варто зауважити, що адміністративне покарання у вигляді тримання на гауптвахті не застосовується до військовослужбовців жінок.

В разі необхідності представлення ваших інтересів у суді під час розгляду справи про адміністративне правопорушення та задля контролю за дотриманням ваших прав та інтересів завертайтесь до волонтерського руху Адвокати ЗСУ. Всі послуги в рамках проєкту для військовослужбовців, добровольців ТрО та ДФТГ (членів їх сімей) безплатні.

Джерела:

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України Про Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України від 24.03.1999 р.

Закон України Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24.03.1999 р.

Наказ Міністерства оборони України № 329 від 23.10.2021 р. Про затвердження Інструкції зі складання протоколів та оформлення матеріалів про військові адміністративні правопорушення

Наказ Міністерства оборони України № 604 від 29.11.2018 р. Про затвердження Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.