самовільне

Самовільне залишення військової частини

Кримінальна відповідальність військовослужбовців за СЗЧ  під час дії воєнного стану чи в бойових умовах передбачена частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України:

«Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, вчинене військовослужбовцем,- караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».

Умови воєнного стану або бойова обстановка є тими обставинами, що обтяжують відповідальність за СЗЧ.

Що таке воєнний стан та бойова обстановка

Воєєний стн – це особливий правови режим, що вводиться в Україні або окремих її місцевостях у разі збройної агресії. Воєнний стан на всій території України був введений Указом Президента України № 64/2022 з 05 години і 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Бойова обстановка – це обстановка наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з’єднання, частина (корабель) або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.

Що таке розташування військової частини та місце служби

Під розташуванням військової частини розуміється територія, на якій знаходяться підрозділи та служби військової частини. Територія військової частини, межі якої можуть і не позначатися огорожею, але звичайно визначаються наказом командира частини з ілюстрацією їх на плані (схемі). Межі території військової частини та межі військового гарнізону, як правило, не збігаються. Територією військової частини є і територія військового корабля.

Під місцем служби, якщо воно не збігається з розташуванням частини, розуміється будь-яке місце, де військовослужбовець повинен виконувати військові обов’язки або знаходитися за наказом чи дозволом начальника. Це може бути конкретне місце виконання бойового завдання, місце несення варти, полігон, табір, військовий ешелон, корабельне приміщення, док, судноремонтний завод, гауптвахта, шпиталь чи лікарня, лазня, місце виконання господарських робіт чи проведення навчальних занять. Це місце має бути визначене відповідним командиром (начальником), (маршрут пересування і місце знаходження у відрядженні – посвідчення про відрядження, припис, місце виконання бойового завдання – в бойовий наказ, бойове розпорядження, журнал бойових дій, журнал оперативних завдань тощо).

Що таке самовільне залишення та нез’явлення вчасно на службу (СЗЧ)

Самовільним є таке залишення частини або місця служби, що вчинене без дозволу (наказу) начальника (командира).

Не вважається самовільним: залишення за наявності дозволу командира, залишення для виконання наказу командира, відрядження, прямування до нового розташування в/ч, лікування, переміщення/ротація, відпустка, навчання тощо. В будь-якому випадку вищезазначені підстави мають бути підтверджені належним чином оформленими документами або підтверджені командиром.

Нез`явлення вчасно на службу полягає в тому, що військовослужбовець у законному порядку залишив розташування частини або місце служби та не повертається в зазначений час для подальшого несення військової частини, а саме: не повертається із звільнення з частини, відрядження, відпуски або з лікування без поважних причин до частини або на службу в установлений строк. Варто зазначити,  що нез`явлення вчасно на службу само по собі не утворює складу злочину. Тільки за відсутності поважних причин формується склад злочину.

Поважними причинами нез`явлення вчасно на службу можуть бути хвороба, що перешкоджає пересуванню, стихійне лихо та інші надзвичайні обставини, якщо причини затримки підтверджені відповідними документами. Поважними причинами затримки із відпустки можуть бути непередбачені перешкоди у сполученні, хвороба військовослужбовця, пожежа або стихійне лихо, що трапилися в сім’ї військовослужбовця, смерть або тяжка хвороба членів його сім’ї або осіб, на вихованні яких він перебував. Питання щодо наявності поважних причин вирішується в кожному конкретному випадку, виходячи із обставин справи.

Тобто, відсутність у командира відомостей (доказів) про причини залишення чи нез’явлення військовослужбовця зобов’язує командира доповісти про такий факт своє командування та повідомити орган ВСП.

Дії командування у випадку виявлення самовільного залишення

Про самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місця служби військовослужбовцями, невихід без поважних причин на службу, нез’явлення з відрядження, відпустки, закладу охорони здоров’я, у разі призначення або переведення до нового місця служби командир (начальник) військової частини доповідає воєму безпосередньому командиру та повідомляє начальнику органу ВСП усно протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт порушення. Після усного донесення та повідомлення протягом доби командир подає письмову доповідь. 

У випадку СЗЧ зі зброєю оперативний черговий (черговий) військової частини негайно з моменту встановлення факту доповідає командиру військової частини та повідомляє оперативного чергового органу ВСП. 

Командир зобов’язаний вжити заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного із самовільним залишенням військової частини або місця служби, із негайним доставлянням затриманого до уповноваженої службової особи або вжити заходів щодо негайного повідомлення уповноваженої службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні діяння з ознаками кримінального правопорушення.

Одними із таких заходів є службове розслідування.

Службове розслідування проводиться для встановлення неправомірних дій, ступеня вини військовослужбовця, причин та умов тощо.

Службове розслідування призначається письмовим наказом командира. Службове розслідування має бути завершене протягом місяця з дня його призначення. За результатами проведеного службового розслідування складається акт службового розслідування.

Наслідки внесення відомостей про СЗЧ до ЄРДР

Отримання військовою частиною повідомлення про внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань від органів досудового слідства є підставою для:

  • виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини;
  • звільнення з посади;
  • призупинення виплати грошового забезпечення;
  • призупинення здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

Оскарження наказу та припинення кримінального провадження

Непоодинокими є випадки, коли у командування просто немає відомостей про причину відсутності військовослужбовця. А він насправді виконує бойове завдання чи знаходиться на лікуванні. 

Тому військовослужбовцю варто негайно, як тільки з’явиться можливість, повідомити про причини відсутності, бажано письмово.

За наявності поважних причин та відповідних доказів військовослужбовець може також оскаржити наказ командування або прининити досудове розслідування та поновитись на посаді.

Адвокати нашого волонтерського руху надають безкоштовну правову допомогу для військовослужбовців з питань захисту їх прав та інтерсів в кримінальних провадженнях за ст. 407 Кримінального кодексу України. Звертайтесь за конактами, вказаними на сайті.

Адвокат

Наталя Лісова


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.