службове розслідування

Фотографування особової справи не завжди є підставою для притягнення військовослужбовця до відповідальності 

Згідно обставин справи під час ознайомлення із власною особовою справою військовослужбовцем було здійснено фото службової картки на власний смартфон. Поряд з службовою карткою на столі стояли особові справи та інші документи з грифом для службового користування, які ніби-то теж потрапили на фото.

У зв’язку із цим було розпочато службове розслідування, за результатами його проведення наказом командира військової частини військовослужбовця було попереджено про неповну службову відповідність.

Не погоджуючись із таким рішенням, чоловік звернувся до суду.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначив про відсутність обставин, які були б підставою для обов`язкового проведення службового розслідування

Зокрема, службове розслідування може проводитися у разі: 

  • невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем службових обов`язків, вимог законодавства, наказів начальників (керівників) чи інших розпорядчих документів; 
  • неправомірного застосування військовослужбовцем фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки; 
  • порушення правил несення вартової або внутрішньої служб; розголошення змісту або втрати службових документів; 
  • установлення фактів дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, а також сексуальних домагань.

Однак, в матеріалах справи відсутні будь-які докази, які би свідчили про те, що військовослужбовець сфотографував свою службову картку на документах інших військовослужбовців з грифом обмеження доступу.

В загальному, матеріали службового розслідування містять лише рапорт, що став підставою для прийняття наказу, яким призначено службове розслідування, та відібрані пояснення кількох військовослужбовців

Крім цього, суд наголосив, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази, які б були підставою для призначення саме суворішого виду стягнення попередження про неповну службову відповідність, та відсутність підстав для застосування менш суворого.

Рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень проаналізовано юристом Громадського центру правосуддя Романом Лихачовим

Детальніше: рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі №380/4145/23 від 10 липня 2023 року

Адвокат

Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.