УБД

Хто має право на отримання статусу учасника бойових дій

Відповідно до внесених змін до ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року відповідно до у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

Отримати статус УБД зможуть особи які брали участь в бойових діях як самостійно, так і у складі добровольчого формування.

Хто приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Порядок надання статусу має бути визначений Кабінетом Міністрів України.

Підстави для надання статусу учасника бойових дій

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є довідка, видана командиром військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів.

У разі відсутності вищезазначеної довідки можуть бути подані письмові свідчення (заяви) свідків. До уваги беруться свідчення осіб, підпис на яких засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій (військовослужбовців) та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни (військовослужбовців) та які мають документальне підтвердження своєї участі у бойових діях, за період, за який вони свідчать.

Підставою для надання статусу можуть бути свідчення не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів). Свідчення мають бути викладені письмово, підпис свідка нотаріально посвідчується;

Особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними бойових завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення), можна подати свідчення не менше ніж двох свідків, які брали участь у бойових діях, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва.

До періоду безпосередньої участі особи, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, включається період, підтверджений усіма свідками.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.