зброя

Забезпечення ДФТГ індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами здійснюється ЗСУ, проте детальних процедур фінансування та забезпечення зброєю ДФТГ у відкритому доступі немає.

Перелік зброї, яку мають право використовувати члени ДФТГ

Члени добровольчих формувань територіальних громад (далі – ДФТГ) мають право на використання особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони.

Стрілецька зброя – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів.

Інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

Застосуванням добровольцем особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них вважається ведення стрільби з особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння членами добровольчих формувань під час виконання завдань територіальної оборони, в тому числі здійснення індивідуальної самооборони та самооборони під час виконання завдань територіальної оборони.

Порядок використання зброї

Особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них можуть застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони всі члени добровольчих формувань. При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Рішення про застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони, під час самооборони, а також за інших передбачених цим Порядком обставин приймається з урахуванням обстановки командирами добровольчих формувань та командирами військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил відповідно до вимог цього Порядку і наказів Командувача Сил територіальної оборони, виданих на його виконання.

Член добровольчого формування під час виконання завдань територіальної оборони у складі добровольчого формування або самостійно має право прийняти рішення про застосування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них відповідно до вимог цього Порядку з подальшим обов’язковим повідомленням командирові добровольчого формування у випадку індивідуальної самооборони.

Під час перенесення або перевезення особиста мисливська зброя, стрілецька зброя, інші види озброєння членів добровольчих формувань можуть бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром тощо, але виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони. При цьому перенесення або перевезення членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюється з дозволу відповідного командира добровольчого формування.

Особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них можуть застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони всі члени добровольчих формувань. При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Правила використання зброї 

Всі члени добровольчих формувань, які застосовують особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них під час виконання завдань територіальної оборони, повинні керуватися такими принципами, що ґрунтуються на загальновизнаних нормах міжнародного гуманітарного права:

 • неминучості – застосування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони в разі, коли це є абсолютно очевидним та необхідним;
 • військової необхідності – застосування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони в разі, коли в інший спосіб реалізувати право на самооборону та/або виконати поставлені завдання неможливо;
 • пропорційності – застосування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони тією мірою, якою це необхідно для досягнення мети самооборони та/або виконання поставлених завдань, якщо це не заподіє стороннім особам і цивільним об’єктам надмірну шкоду порівняно з очікуваними конкретними військовими перевагами.

Застосування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації.

Мета застосування зброї 

Члени добровольчих формувань, залучені під час виконання завдань територіальної оборони, мають право застосовувати особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них  для:

 • захисту цивільних осіб та/або цивільних об’єктів від нападу;
 • відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об’єкти, що охороняються;
 • звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;
 • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;
 • запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;
 • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
 • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони;
 • припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.

Попереджувальні заходи

У разі нападу або загрози нападу на членів добровольчих формувань та/або цивільних осіб, а також на військові та/або цивільні об’єкти, що охороняються (обороняються), за можливості вживаються попереджувальні заходи, спрямовані на його відвернення, які можуть включати:

 • використання візуальних та звукових сигналів, покажчиків на місцевості для попередження про можливість застосування зброї;
 • установлення невибухових загороджень на ділянках місцевості навколо об’єктів з метою попередження та запобігання небезпечному наближенню до них;
 • усне або з використанням технічних засобів попередження цілі про можливість застосування зброї;
 • попереджувальну стрільбу (попереджувальна стрільба – попередження про можливість та намір застосування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони шляхом здійснення пострілу, який не призначено для ураження цілі і є сигналом до негайного припинення нею будь-яких дій).

Командири військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил для організації охорони (оборони) військових та цивільних об’єктів із залученням добровольчих формувань, а члени добровольчих формувань для здійснення індивідуальної самооборони залежно від обставин, наявних часу та засобів самостійно визначають можливість вжиття попереджувальних заходів.

Вжиті попереджувальні заходи повинні бути вичерпними та забезпечувати можливість для цілі відмовитися від нападу (припинити дії з його підготовки).

У разі раптового нападу, а також за інших обставин, що унеможливлюють вжиття попереджувальних заходів, особиста мисливська зброя, стрілецька зброя, інші види озброєння та боєприпаси до них застосовуються під час виконання завдань територіальної оборони членами добровольчого формування без вжиття попереджувальних заходів.

Летальне застосування зброї 

Летальне застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них – застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони, що має на меті спричинення смерті чи важкого поранення, внаслідок якого може настати смерть особи, причетної до збройної агресії;

Летальне застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони дозволяється для:

 • індивідуальної самооборони (Індивідуальна самооборона – застосування членом добровольчого формування особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння під час виконання завдань територіальної оборони для захисту свого здоров’я і життя від нападу або загрози нападу, якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити себе в такій ситуації неможливо);
 • самооборони (самооборона – застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони для захисту від нападу або загрози нападу на об’єкти, що охороняються та/або обороняються ними, якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити їх у такій ситуації неможливо);
 • з метою виконання завдань щодо відсічі збройній агресії проти України та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

У разі коли летальне застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони є неминучим, член добровольчого формування повинен вжити заходів до:

збереження людського життя, мінімізації можливості поранення цивільних осіб, що не беруть участі у збройній агресії;

надання медичної допомоги та за можливості евакуації поранених осіб у найкоротший строк.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.