грошова допомога

Умови виплати та розмір грошової допомоги

Закон України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» передбачає, що особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та члени їх сімей мають право на державну грошову допомогу в наступних випадках:

 1. Під час перебування особи в місцях несвободи – на щорічну грошову допомогу (за кожен рік перебування в полоні) у розмірі 100 000 грн.
 2. Після звільнення – на одноразову грошову допомогу в розмірі 100 000 грн.
 3. У разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, смерть якої настала під час перебування такої особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць несвободи, протягом року після її звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи, – на одноразову грошову допомогу членам сім’ї, батькам чи утриманцям в розмірі 100 000 грн.

Хто є членом сім’ї та має право на грошову допомогу

Право на грошову допомогу мають члени сім’ї та утриманці полоненого.

Членами сім’ї вважаються дружина/чоловік, батьки, діти, особи які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

У разі відсутності документів, які підтверджують родинні зв’язки, необхідно звернутись до суду для встановлення факту, що має юридичне значення, а саме про визнання членом сім’ї.

 Утриманцями вважаються нижче перелічені особи за умови, що вони були на повному утриманні та/або одержували від полоненого, допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування:

 • чоловік/дружина, батько, мати, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю;
 • діти, які не досягли 18 років або старші ніж цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
 • чоловік/дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся незалежно від віку і працездатності, якщо він/вона не працюють і зайняті доглядом за дитиною/дітьми полоненого, до досягнення нею/ними 8 років.

Документи для отримання грошової допомоги

Для отримання щорічної державної грошової допомоги особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, член сім’ї такої особи, її законний представник або законний представник члена сім’ї такої особи звертаються до Мінреінтеграції із заявою та наступними додатками:

 • копія документа, що посвідчує особу заявника;
 • відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;
 • довідка з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Для отримання одноразової державної грошової допомоги особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, звертається до Мінреінтеграції із заявою. До заяви додається довідка з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Для отримання одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, смерть якої настала під час перебування такої особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць несвободи, протягом року після її звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи, члени сім’ї, батьки чи утриманці загиблої (померлої) особи, звертаються до Мінреінтеграції із заявою та додатками:

 • копія документа, що посвідчує особу заявника;
 • копія свідоцтва про смерть або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті;
 • копія довідки, що підтверджує смерть звільненої з місць несвободи особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи, за формою, встановленою МОЗ;
 • довідка з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Якщо особа має право на отримання одноразової державної грошової допомоги в разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за однією з підстав за вибором заявника.

Відшкодування витрат на адвокатські послуги

Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, гарантується відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їх прав і законних інтересів.

Відшкодування витрат на професійну правову допомогу здійснюється Мінреінтеграції у розмірі, що становить не більше 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому прийняте відповідне рішення.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.