соціальна допомога

Грошова допомога в разі загибелі військовослужбовця

Ст 16 Закону України “Про соцільний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 р. № 2011-XII передбачає, що одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі – одноразова грошова допомога), – гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:

 • загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
 • смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби;
 • загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві.

Порядок нарахування та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця передбачена двома різними нормативно правовими актами.

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 грн передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022 року “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”.

Одноразова грошова допомога в розмірі від 1 240 500 грн до 1 860 750 грн (станом на 2022 рік в залежності від умов та обставин) передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 25 грудня 2013 року “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”.

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, повинні обрати лише один вид допомоги.

Порядок, умови та підстави нарахування та виплати розглянемо нижче.

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 грн

Хто має право на допомогу

Дана Постанова встановлює, що право на виплату такої допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військового прокурора Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітника Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейського, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яка несла службу в органах і установах зазначеної Служби в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Підстави виплати допомоги

Одноразова грошова допомога виплачується в разі:

загибелі під час дії воєнного стану військовослужбовця Збройних Сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військового прокурора Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітника Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейського, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яка несла службу в органах і установах зазначеної Служби в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

смерті вищезазначених осіб внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Дата виникнення права на допомогу

Дане право може бути реалізоване з дня його виникнення. 

Днем виникнення такого права є дата загибелі, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Розподіл допомоги 

Одноразова грошова допомога розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. 

Особам, які мають право на одноразову грошову допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Пакет документів та порядок виплати

Чинною Постановою не передбачений порядок оформлення та склад пакету документів.

Одноразова грошова допомога в розмірі від 1 240 500 грн до 1 860 750 грн (станом на 2022 рік в залежності від умов та обставин)

Хто має право на одноразову грошову допомогу

У зв’язку з внесеними змінами до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ, виникло неузгодження визначення кола осіб, які мають право на отримання такої допомоги.

Так, ст 16-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачає виключний перелік осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу: батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого.

В той же час, Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 25 грудня 2013 року  передбачено, що на призначення і виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста мають право члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого).

З огляду на те, що закон має вищу юридичну силу ніж постанова КМУ, то виплати будуть нараховуватись і здійснюватись відповідно до вимог саме закону. Отже особа, яка проживали в незареєстрованому шлюбі із загиблим, вже не може претендувати на отримання такої грошовї допомоги.

Дата виникнення права на одноразову грошову допомогу

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста – дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Умови виплати допомоги

Одноразова грошова допомога призначається у разі:

 • загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
 • смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням військової служби;
 • загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві.

Розмір одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста:

 • у разі загибелі (смерті) під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, – у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель (смерть);
 • у разі загибелі (смерті), що настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням військової служби, – у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель (смерть);
 • у разі загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, – у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель (смерть).

Станом на 01.01.2022 р. Законом України “Про державний бюджет на 2022 рік” від 02.12.2021 року № 1928-IX встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розмірі 2 481 грн. 

Розподіл одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати.

Якщо після призначення одноразової грошової допомоги за її одержанням звертаються інші особи (члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), питання щодо розподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Пакет документів для оформлення

За місцем проходження служби (зборів) або уповноваженому структурному підрозділу державного органу, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів, необхідно подати натупні документи:

 • заяву кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;
 • витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
 • витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

До заяви, в залежності від умов та обставин, додати копії документів з наступного переліку:

 • документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті), зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
 • свідоцтва про смерть;
 • свідоцтва про народження – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
 • свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • рішення про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблого);
 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
 • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання (в разі необхідності);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується допомога (у разі наявності такого).

Одноразова грошова допомога виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати.

Підстави відмови у виплаті

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть) є наслідком:

 • вчинення загиблим злочину або адміністративного правопорушення;
 • вчинення загиблим дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
 • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
 • подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

Рішення про відмову у призначенні грошової допомоги може бути оскаржено в установленому порядку.

Для отримання індивідуальної безкоштовної консультації з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця звертайтесь до адвокатів волонтерського руху за вказаними на сайті контактами.

Заява про видачу документів у в/ч ЗАВАНТАЖИТИ
Заява про виплату грошової допомоги ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.