гаупвахта

Грошове забезпечення полонених та зниклих безвісти

Під терміном “безвісно відсутній військовослужбовець” постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884 визначає зниклого безвісти під час захисту Вітчизни військовослужбовця, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування, крім відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби.

Поняття «полонений» визначає Женевська конвенція: військовополоненим є особа, які потрапила в полон до супротивника й належать до однієї з таких категорій:

1. Особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил.

2. Членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема членів організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи опору, відповідають таким умовам:

 • ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;
 • вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані;
 • вони носять зброю відкрито;
 • вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни.

За зниклим безвісти та полоненим чи за інтернованим в нейтральні держави зберігається грошове забезпечення та додаткова винагорода з розрахунку 100000.00 грн на місяць.

Хто має право на отримання грошового забезпечення полоненого чи зниклого безвісти

Виплата грошового забезпечення здійснюється таким членам сімей військовослужбовців: 

 • дружині (чоловіку),
 • а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним),
 • або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку),
 • а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців,
 • або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Порядок отримання грошового забезпечення полоненого чи зниклого безвісти

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовця у полон, а також інтернування в нейтральні державі або зникнення безвісти, членам сімей за їх заявою на ім’я командира військової частини.

До заяви додаються:

 • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
 • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
 • копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Командир військової частини розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Періоди виплати грошового забезпечення полоненого чи зниклого безвісти

Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів командира військової частини членам сімей:

 • військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, – до дня їх звільнення включно;
 • військовослужбовців, безвісно відсутніх, – до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата грошового забезпечення членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовця у полон, його інтернування або звільнення, або визнання в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. 

У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі, коли заява про його виплату надійшла до військової частини (установи, організації):

 • до дня звільнення військовослужбовця, захопленого у полон, інтернованого у нейтральні держави;
 • протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутніми або оголошення померлим, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Підстави відмови у виплаті:

 • подання заяви особами, які не мають права на отримання грошового забезпечення військовослужбовця;
 • подання не в повному обсязі документів;
 • подання заяви з порушенням строків.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовця, який добровільно здалися в полон, самовільно залишив військову частину, місце служби або дезертирував, не здійснюється.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.