гаупвахта

Встановлення факту позбавлення особи особистої свободи

Для отримання грошової допомоги та соціальних гарантій, передбачених для осіб, яких було позбавлено особистої свободи (які перебували у полоні) державою-агресором, необхідно документальне встановлення факту позбавлення особи особистої свободи. Порядок та підстави ми розглянемо нижче.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”»  від 15.11.2022 р. № 1281 затверджено порядок роботи комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – Комісія) при Мінреінтеграції. Основним завданням комісії є прийняття рішень про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та прийняття рішень про визнання членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Встановлення факту позбавлення свободи по військовополоненому

До категорії військовополонених відносяться наступні особи:

 • громадяни України, які належать до складу сил безпеки і сил оборони України (склад Збройних Сил України, Держприкордонслужби,  ТрО, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями тощо);
 • члени добровольчих загонів (ДФТГ), руху опору (за умови, що вони мають командира, відповідального за них як за підлеглих,  мають постійний відмітний знак,  добре розпізнаваний на відстані, носять зброю відкрито, здійснюють свої операції згідно із законами  та звичаями війни);
 • особи,  які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу,  наприклад цивільні особи з екіпажів військових  літаків, військові кореспонденти, постачальники, особовий склад  робочих підрозділів або служб побутового обслуговування збройних  сил, за умови, що вони отримали на це дозвіл збройних сил;
 • члени екіпажів суден торговельного  флоту,  зокрема капітанів,  лоцманів та юнг, а також екіпажів цивільних повітряних суден
 • жителі неокупованої території, які під час наближення ворога  озброїлись,  щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в регулярні війська,  за умови, що вони носили зброю відкрито й дотримувались законів і звичаїв війни.

Слід зазначити, що медичний та духовний персонал не є військовополоненими.

Подати заяву про встановлення факту позбавлення свободи може подати особисто громадянин (звільнений з полону) або його законний представник, член сім’ї або законний представник члена сім’ї такого громадянина шляхом звернення до Мінреінтеграції із відповідною заявою.

Заяви подається до Мінреінтеграції з наступними додатками:

 • довідка про те, що військовослужбовець або інша особа перебуває (перебувала) в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення особистої свободи, або інтернована у нейтральних державах. Таку довідку видають: Міноборони, центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням або правоохоронний орган чи державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, командир підрозділу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони (стосовно полоненого).

Встановлення факту позбавлення свободи по цивільних особах

Полонені цивільні особи мають право на визнання факту позбавлення свободи у випадках:

 • позбавлення особистої свободи громадянина України внаслідок збройної агресії проти України державою-агресором під час перебування на тимчасово окупованих територіях України
 • позбавлення особистої свободи громадянина України на території держави-агресора у зв’язку із провадженням таким громадянином діяльності, спрямованої на вираження поглядів щодо відстоювання державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України та інших національних інтересів України, а також за проваджувану професійну, громадську, політичну чи правозахисну діяльність, пов’язану із відстоюванням державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України та інших національних інтересів України, захистом прав та свобод осіб, позбавлених особистої свободи через таку діяльність, якщо були підстави вважати, що провадження такої діяльності становило реальну або потенційну небезпеку для незаконного переслідування особи державою-агресором.

До категорії вищезазначених осіб відносяться і медичний та духовний персонал.

Подати заяву про встановлення факту має право звільнений з полону громадянин або його законний представник, член сім’ї або законний представник члена сім’ї такого громадянина.

Заяви подається до Мінреінтеграції з наступними додатками:

 • документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. стосовно заявника під час його захоплення, незаконного затримання, незаконного арешту, незаконного тримання або іншим чином незаконного позбавлення особистої свободи державою-агресором у зв’язку із провадженням такою особою діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України та інших національних інтересів України, а також за проваджувану професійну, громадську, політичну чи правозахисну діяльність, пов’язану з відстоюванням державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України, захистом прав та свобод осіб, позбавлених особистої свободи через таку діяльність, та про підтвердження дійсності підстав вважати, що провадження такої діяльності становило реальну або потенційну небезпеку для незаконного переслідування особи державою-агресором;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Встановлення факту позбавлення свободи по цивільних особах – заручниках

На встановлення факту позбавлення свободи також мають право цивільна особа – громадянин України, якого було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України державою-агресором під час перебування на тимчасово окупованих територіях України або на території держави-агресора у зв’язку з незаконними діями держави-агресора з явною або прихованою метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України.

Такі громадяни або члени їх сімей (а також їх законні представники або законні представники членів сімей таких громадян) мають право подати заяву до Мінреінтеграції з наступними додатками:

 • документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи;
 • документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. стосовно заявника під час його захоплення, незаконного затримання, незаконного арешту, незаконного тримання або іншим чином незаконного позбавлення особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами і формуваннями, іншими утвореннями з явною або прихованою метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Встановлення факту позбавлення свободи по іноземцях та особах без громадянства

Іноземець або особа без громадянства, який на момент позбавлення особистої свободи проходив в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, або член сім’ї такої особи звертається до Мінреінтеграції із заявою та наступними додатками:

 • довідка Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, утвореним відповідно до законів, командира підрозділу Збройних Сил, іншого утвореного відповідно до законів військового формування, оформлена за зразком та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, про те, що іноземець або особа без громадянства перебуває (перебувала) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа проходила в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Визнання членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення свободи

Для отримання статусу члену сім’ї громадянина України, стосовно якого вже встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, необхідно звернутись особисто або через законного представника до Мінреінтеграції із заявою та наступними додатками:

 • відповідні документи (довідки), які підтверджують, що заявник  є членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Рішення комісії про встановлення факту позбавлення особистої свободи

Комісія розглядає поданий пакет документів та виносить рішення про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або про невстановлення такого факту. Строк розгляду пакета документів наразі не встановлено.

Рішення Комісії про непідтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України чи відмову у визнанні членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, може бути оскаржено в судовому порядку.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.