Хто має право на одноразову грошову допомогу

Закон України Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України передбачає право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії російської федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

У разі загибелі зазначених вище осіб одноразова грошова допомога призначається і виплачується членам їхніх сімей.

До членів сімей загиблих осіб належать:

 • батьки, якщо вони до досягнення загиблим повноліття не були позбавлені стосовно нього батьківських прав;
 • один із подружжя, який не одружився вдруге;
 • малолітні та/або неповнолітні діти;
 • повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів та вступом до іншого закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
 • повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
 • утриманці загиблого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Розмір одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю встановлюється у таких розмірах:

 • особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень;
 • особам з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень;
 • особам з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень;
 • у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

Якщо на одноразову грошову допомогу претендують декілька членів сім’ї, то вона призначається і виплачується рівними частинами всім особам, які мають право на її призначення і виплату, за їхньою особистою заявою або заявою їхніх законних представників. У разі відмови однієї із зазначених осіб від призначення і виплати одноразової грошової допомоги або якщо одна із зазначених осіб у трирічний строк не реалізувала своє право на призначення і виплату такої допомоги, її частина розподіляється між іншими особами, які мають право на призначення і виплату.

Особам, які мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги, її призначення і виплата здійснюються незалежно від реалізації права на призначення і виплату такої допомоги іншими особами.

Реалізувати право на допомогу можна протягом трьох років з дня виникнення такого права.

Підстави для відмови у виплаті одноразової грошової допомоги

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю особі, а у разі її загибелі – членам її сім’ї, не здійснюються:

 • якщо загибель (смерть), поранення, каліцтво, контузія, захворювання, які призвели до інвалідності, є наслідком:

вчинення особою кримінального або адміністративного правопорушення;

алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення до самогубства, встановленого судом);

 • у разі подання завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю.

Порядок звернення та необхідний пакет документів для отримання допомоги буде додатково встановлений Кабінетом Міністрів України.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.