документи

Суд визнав протиправними дії військово-лікарської комісії

Тернопільський окружний адміністративний суд по справі № 500/2574/22 виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги військовозобов’язаного до Військово-лікарської комісії, Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України про визнання дій та бездіяльності протиправними, зобов`язання вчинити певні дії. 

Позивач зазначив, що отримав направлення  на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності за станом здоров`я. Проте, голова ВЛК при КНП «Кременецька опорна лікарня» відмовилася зібрати комісію для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров`я, а також приймати зазначене вище направлення, реєструвати його у встановленому законом порядку, надати письмову відмову з мотивацією свого рішення. Позивач просив врахувати, що ним надіслана скарга до Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України, однак посадовими особами Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України не вжито жодних заходів ані по розгляду даної скарги, ані по проходженню позивачем військово-лікарської експертизи про стан придатності до військової служби за станом здоров`я на підставі підпункту «б» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу». 

Від представника Військово-лікарської комісії при КНП «Кременецька опорна лікарня» у встановлений судом строк відзиву на позовну заяву до суду не надходило.

Представник Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України подав до суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти позовних вимог та просив відмовити у задоволенні позову повністю. 

Позиція суду.

Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402 затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (далі – Положення №402).

Відповідно до пункту 2.1 глави 2 Розділу І Положення №402 для проведення військово- лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі – ВЛК), штатні та позаштатні, які приймають постанови. Постанови ВЛК оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв`язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця. Аналіз наведених норм дає підстави вважати, що за результатами розгляду направлення позивача, ВЛК кореспондований обов`язок прийняти постанову у формі свідоцтва, довідки чи відповідного протоколу.

Однак, як слідує з матеріалів справи, відповідачем не прийнято жодної постанови у розумінні пункту 2.1 глави 2 Розділу І Положення №402 за результатами розгляду направлення, що видане позивачу, відтак суд вважає, що дії ВЛК у цій частині є протиправними.

Поряд з цим, як вбачається зі змісту пункту 2.3. розділу І Положення №402, ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України. На ЦВЛК покладається, серед іншого, розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи. Разом з тим, відповідач до відзиву на позовну заяву долучив лист -відповідь на скаргу позивача, з якого вбачається, що ЦВЛК ЗС України не вбачає порушень з боку голови ВЛК КНП “Кременецька опорна лікарня”. За наведених обставин, суд вважає, що дії відповідача – ЦВЛК ЗС України є протиправними, так як пунктом 2.3.3. розділу І Положення №402 на ЦВЛК покладається розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи, та, на думку суду, ЦВЛК кореспондований обов`язок надавати відповіді на такі, зокрема, скарги.

Суд вирішив визнати протиправними дії Військово-лікарської комісії при КНП “Кременецька опорна лікарня” щодо нерозгляду Направлення №1 на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності, виданого позивачу Кременецьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки; визнати протиправними дії Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України щодо нерозгляду скарги позивача на дії (бездіяльність) голови ВЛК при КНП «Кременецька опорна лікарня» у встановлений законом спосіб; зобов`язати Військово-лікарську комісію при КНП “Кременецька опорна лікарня” розглянути Направлення №1 на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності, видане позивачу Кременецьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, прийнявши відповідну постанову.

Адвокат Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.