військовий облік

Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 визначено механізм бронювання під час дії воєнного стану на період мобілізації та на воєнний час. 

Хто підлягає бронюванню

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; 
 • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Бронювання військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Генеральним штабом Збройних Сил (військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки, відповідно – за списками, погодженими СБУ та Службою зовнішньої розвідки).

Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Строк дії відстрочки

На весь строк проведення мобілізації отримують відстрочку військовозобов’язані, що працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів. 

Шість місяців відстрочки отримують військовозобов’язані, які працюють на підприємствах які:

 • мають мобілізаційні завдання;
 • здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності підлягають бронюванню:

 • військовозобов’язані, які займають посади державної служби категорій “А” та “Б”;
 • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники;
 • керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники;
 • працівники патронатних служб;
 • військовозобов’язані, які займають посади першої — четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування;
 • військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання, та їх заступники;
 • працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;
 • військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та їх заступники;
 • військовозобов’язані керівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, установ і організацій та їх заступники.

 Кількість заброньованих повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних на дату подання списку. 

До підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, зазначені в абзаці сьомому цього пункту.

Порядок здійснення бронювання

Органи державної влади та інші державні органи подають на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) списки за відповідними сферами управління, галузями національної економіки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

Органи місцевого самоврядування подають списки до відповідних місцевих органів виконавчої влади для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки).

Підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання, подають список з обгрунтуванням до органу державної влади, який встановив мобілізаційне завдання.

Підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Мінстратегпрому.

Підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані.

Спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до Секретаріату Кабінету Міністрів України або МЗС.

Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення.

Такий витяг є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

У п’ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному  підприєства, організації та установи надсилають до ТЦК та СП, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (або відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), повідомлення про бронювання військовозобов’язаного для зарахування його на спеціальний військовий облік.

ТЦК та СП на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Анулювання відстрочки

 Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

 • закінчення строку її дії;
 • завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання або його скасування;
 • завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;
 • звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

Звітність по заброньованим

Підприємства, установи та організації щокварталу складають звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом.

До звіту включаються зведені показники за органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та за підпорядкованими їм структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження.

Звіт подається:

 • до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом:

органу державної влади, іншому державному органу, органу місцевого самоврядування — підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань; 

центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або Мінстратегпрому — підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань; 

центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській військовій/військово-цивільній адміністрації (у разі її утворення), Секретаріату Кабінету Міністрів України — підприємствами, установами і організаціями, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

 • до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, обласній, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або обласній, Київській та Севастопольській міським військовим/військово-цивільним адміністраціям (у разі їх утворення) — місцевими органами виконавчої влади нижчого рівня, органами місцевого самоврядування;
 • до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінекономіки — органами державної влади, іншими державними органами (за відповідною сферою управління, галуззю національної економіки, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями або обласними, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) (за відповідною адміністративно-територіальною одиницею).

Критерії визначення підприємств критично важливими

Визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями:

 • загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро;
 • сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро;
 • підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83;
 • підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;
 • відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р.;
 • підприємство є резидентом Дія Сіті.

До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств належать:

 • спеціалізовані установи ООН; 
 • закордонні дипломатичні установи в Україні;
 • представництва донорських установ;
 • виконавці проектів міжнародної технічної допомоги;
 • представництва міжнародних організацій;
 • міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, згідно з переліком, затвердженим МЗС або Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

З метою визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період таке підприємство у разі відповідності критеріям, вищезазначеним, звертається до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної чи міських держадміністрацій (військових/військово-цивільних адміністрацій у разі їх утворення), на території юрисдикції яких воно розташовано. 

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується.

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше ніж один раз на рік.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі будівельного, земельного та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво в органах державної влади. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.