мобілізація студентів

Мобілізація студентів, аспірантів, викладачів та виїзд за кордон

Стаття 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в тому числі такі військовозобов’язані:

– здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

– наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Довідково: Дуальна форма здобуття професійної освіта – це спосіб навчання, коли теоретичний матеріал опановується у відповідному навчальному закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві.

Закон України «Про освіту» встановлює, що фахова передвища освіта здобувається на основі повної або базової середньої освіти. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про освіту»).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту» в  Україні діють заклади вищої освіти таких типів: університет; академія, інститут; коледж.

Особи, що закінчили бакалаврат, перед вступом до магістратури вже не вважаються студентами та не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. У такому випадку вони не є здобувачами вищої освіти, оскільки списки студентів формуються, як правило, з першого вересня. У цей час вказані особи втрачають право відстрочки.

Досить часто особи намагаються отримати другу, третю….. освіту – під час навчання вони також мають право на відстрочку, якщо навчаються на денній чи дуальній формі навчання. 

У разі якщо студенту прийшла повістка радимо мати документ, що підтверджує факт навчання у відповідному закладі (контракт, довідку,  тощо, які можна отримати у відповідному навчальному закладі). Викладачам також радимо брати довідку на підтвердження роботи у відповідних закладах. 

Для перетину кордону у разі навчання за кордоном, слід враховувати, що відповідно до листа  ДПСУ «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану» https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogo-kordonu-v-umovah-pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu/ перетин кордону можливий в тому числі такими особами, що надають відповідні документи на підтвердження зазначеного:  здобувачами фахової передвищої та вищої освіти за кордоном подаються студентський квиток або студентська віза; перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі; військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти. До територіального центру комплектування подаються документи, що підтверджують факт вступу та необхідність виїзду на навчання (контракт, запрошення тощо)  .

Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до Сall-центру Збройних Сил України: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99.

Адвокат Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.