опіка догляд

Необхідність здійснення опіки або постійного догляду як підстава звільнення

Однією із підстав звільнення з військової служби мобілізованих військовослужбовців під час дії воєнного стану через сімейні обставини є підстави, передбачені підпунктом г пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», це зокрема:

 • необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка);
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення догляду за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Поняття опіки та здійснення постійного догляду мають суттєві відмінності.

Поняття опіки

Опіка встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опіка встановлюється над фізичними особами, які визнані недієздатними в судовому порядку. Суд встановлює опіку і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

При  призначенні  опікуна  беруться до уваги його  можливості виконувати опікунські обов’язки, стосунки між ним та підопічним. Опікун чи піклувальник призначається лише за його згодою і, як правило, з-поміж дієздатних та повнолітніх родичів чи близьких підопічному осіб.

Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів.

Опікуном не може бути фізична особа:

 • яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування;
 • перебувають  на  обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах;
 • раніше  були  опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено;
 • інтереси  яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці;
 • засуджені за скоєння тяжкого злочину.

Як  правило,  опікун повинен проживати разом з підопічним  і може бути прописаний на житловій площі останнього на період виконання своїх обов’язків.

Контроль за  діяльністю опікунів здійснюється  органами  опіки   та піклування із залученням громадськості шляхом планових  відвідувань осіб, які перебувають під опікою.

Періодичність відвідувань установлюється  окремим графіком, але   не  рідше  ніж  раз  на  рік,  крім  першої  перевірки,  яка проводиться   через   три   місяці   після  встановлення  опіки  і піклування.

Порядок встановлення опіки 

Заяву про визнання фізичної особи недієздатною до суду може бути подано членами її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, закладом з надання психіатричної допомоги.

У заяві про визнання фізичної особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними

Справи про визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, та представника органу опіки та піклування. 

З урахуванням стану здоров’я особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в якому перебуває така особа.

Суд, ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй опікуна.

Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.

Органи  опіки та піклування ведуть облік щодо осіб, які потребують опіки та здійснюють нагляд за діяльністю опікунів.

Документи,  які подаються до органу опіки і піклування:   

 • копії  свідоцтва про народження особи, що потребує опіки, або іншого документа, який підтверджує її вік;
 • рішення суду про визнання даної особи недієздатною;
 • акт обстеження умов життя особи, що потребує опіки, і опис її майна;
 • довідки про стан здоров’я особи, що потребує опіки (якщо вона раніше проживала окремо), та опікуна;
 • довідка про місце проживання опікуна і його заява про прийняття на себе обов’язків про опіку;
 • акт перевірки  умов життя опікуна та висновок від органів опіки та  піклування  за  місцем  проживання  опікуна  про можливість виконувати опікунські обов’язки;
 • довідка лікувальної  установи   про   відсутність   в   сім’ї опікуна захворювань,  що перешкоджають влаштуванню до нього особи, що потребує опіки.

Необхідність здійснення опіки як підстава звільнення з військової служби

Звільнитись з військової служби під час дії воєнного стану мають право військовослужбовці за необхідності здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

Для цього військовослужбовець подає командиру рапорт про звільнення та додає належним чином посвідчену копію рішення суду про визнання особи недієздатною і призначення опікуна.

Необідність здійснення постійного догляду 

Догляд за особою може здійснювати інша особа із числа членів сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Догляд може бути встановлений за наступними особами:

 • особами з інвалідністю I групи;
 • дітьми з інвалідністю;
 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 • дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Необхідність здійснення догляду як підстава звільнення з військової служби

Підставою для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану для мобілізованих є необхідність здійснення постійного догляду за:

 • хворою дружиною (чоловіком), дитиною;
 • батьками своїми чи дружини (чоловіка);
 • особою з інвалідністю I групи або II групи;
 • особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Для звільнення військовослужбовець подає командиру рапорт про звільнення з посвідченими копіями документів, перелік яких залежить від конкретних обставин:

 • копія свідоцтва про одруження; 
 • висновок МСЕК або ЛКК про необхідність здійснення постійного догляду;
 • копія свідоцтва про народження військовослужбовця або його дружини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документ, що підтверджує здійснення догляду (наприклад – про призначення компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі);
 • довідка про склад сім’ї;
 • акт обстеження побутових умов особи, що потребує догляду, інші документи, що підтверджують відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.