відпустка ЗСУ

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються в мирний час наступні види відпусток:

Щорічні відпустки:

 • основна відпустка;
 • додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов’язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законом;

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

Творчі відпустки.

Соціальні відпустки:

  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
  • додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;
  • відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;

Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

 • Основна відпустка.
 • Обов’язкова щорічна відпустка – для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • Відпустка за сімейними обставинами.
 • Додаткова відпустка як вид заохочення.
 • Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою.

Види відпусток під час дії воєнного стану

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин (відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії) зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Грошове забезпечення виплачується за весь період такої відпустки.

Військовослужбовцям-жінкам під час дії воєнного стану також надаються відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з вимогами чинного законодавства України. Військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров’я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більш як до дня прибуття з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відкликання з відпустки у зв’язку з введенням воєнного стану

Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки й назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

Виплата компенсацій та перенесення відпусток, невикористаних під час дії воєнного стану

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з введенням воєнного стану такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (понад дві), без обмеження тривалості кожної з них.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби у році звільнення. При цьому якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки в межах України.

У рік звільнення зі служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення зі служби військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягає звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, до закінчення календарного року, за який він вже використав щорічну основну відпустку, провадиться відрахування із грошового забезпечення військовослужбовця за дні відпустки, використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

Ви можете звернутись до нас для з’ясування отримання більш детальної консультації та складання документів. Всі послуги в рамках проєкту безплатні  для військовослужбовців, бійців ТрО та ДФТГ, а також членів їх родин та близьких.

ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ВІДПУСТКУ ЗАВАНТАЖИТИ

 Джерела:

Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ

Наказ Міністра оборони України Про затвердження інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України від 19.05.2009 р. № 170

Указ Президента України Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України від 10.12.2008 р. № 1153/2008

Наказ Міністерства Оборони країни від 07,06.2018 р. № 260 Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.