переміщення

Переведення військовослужбовця до іншої військової частини, підрозділу чи іншого роду військ

Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у наступних випадках:

 • Переміщення на посади (переміщення на вищі, рівнозначні та нижчі посади).
 • Проведення планової заміни у місцевостях з установленим строком військової служби.
 • Переміщення за станом здоров’я чи сімейними обставинами.
 • Переміщення у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності.
 • Переміщення вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах.
 • У разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.
 • Переміщення у зв’язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану.
 • Переміщення на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої, якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов’язаній із керівництвом підлеглими особами.
 • Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених як національний персонал для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, або направлених для проходження військової служби у багатонаціональні органи військового управління.

Зазначені переміщення здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

 • неможливість проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;
 • неможливість проживання членів сім’ї військовослужбовця за станом здоров’я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;
 • потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім’ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

Переміщення на посади (вищі, рівнозначні та нижчі)

Таке переміщення здійснюється в порядку, визначеному Наказом Міністра оборони України Про затвердження інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України від 19.05.2009 р. № 170.

Проведення планової заміни у місцевостях з установленим строком військової служби

Плановій заміні підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на території України у місцевостях з установленим строком військової служби, а також військовослужбовці, які направлені за кордон. План заміни затверджується командуванням ЗСУ. Повторне направлення військовослужбовців без їх згоди в місцевості з установленим строком військової служби раніше, ніж через п’ять років, не допускається.

У разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється.

Переміщення за станом здоров’я чи сімейними обставинами

Переміщення військовослужбовця за станом здоров’я або за станом здоров’я членів його сім’ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для переміщення військовослужбовця можуть бути:

 • виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (ним) проживають, без батька (матері);
 • утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона є інвалідом І або ІІ групи або продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);
 • хвороба військовослужбовця або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком військово-лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї;
 • наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;
 • переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби.

Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання:

 • дружини (чоловіка);
 • його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей – учнів (студентів) навчальних закладів за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей-інвалідів I або II групи
 • непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка)
 • братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.
 • Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров’я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, акт обстеження сімейного стану, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла, розміри доходів тощо.

Командирами з’єднань, рівними їм і вищими посадовими особами на підставі заяви військовослужбовця оформляється і надсилається запит до обласного або прирівняного до нього ТЦКСП за місцем проживання членів сім’ї військовослужбовця для вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення військовослужбовця. Обстеження сімейного стану проводиться ТЦКСП, затверджується обласним або рівним йому ЦКСП і в місячний термін направляється до особи, яка надсилала запит.

Переміщення на нове місце військової служби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, викликане потребою догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) чи особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім’ї військовослужбовця, здійснюється командирами з’єднань, рівнозначними їм і вище посадовими особами на підставі рапорту військовослужбовця та відповідних документів, які підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) за ними.

Проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій

Рішення щодо переміщення та планової заміни військовослужбовців приймається відповідно до затверджених мобілізаційних планів командуванням ЗСУ. Інформація щодо планів, строків, періодів та порядку проведення заміни є засекреченою. 

Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених як національний персонал для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, або направлених для проходження військової служби у багатонаціональні органи військового управління

Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених як національний персонал для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проводяться через 12 місяців.

Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених для проходження військової служби у багатонаціональні органи військового управління, проводяться відповідно до термінів, встановлених зазначеними органами та погоджених Міністром оборони України.

Переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб. Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

 • між з’єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями – наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з’єднання, військові частини та оперативні командування;
 • між видами Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, – наказом Головнокомандувача Збройних Сил України;
 • між військовими частинами видів, родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, – наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

Переміщення військовослужбовців строкової військової служби

Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться:

 • за службовою необхідністю;
 • за сімейними обставинами – внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на прохання членів сім’ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого керівником обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 • за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.
 • Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:
 • між військовими частинами у межах з’єднання – за розпорядженням начальника штабу з’єднання;
 • між військовими частинами у межах оперативного командування – за розпорядженням начальника кадрового органу штабу оперативного командування;
 • між оперативними командуваннями – за розпорядженням начальника кадрового органу командування Сухопутних військ Збройних Сил України;
 • у межах виду Збройних Сил України – за розпорядженням начальника кадрового органу виду Збройних Сил України;
 • між видами Збройних Сил України – за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу;
 • між військовими частинами, які підпорядковані керівникам (начальникам) структурних підрозділів Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, – за наказом (розпорядженням) керівника (начальника) відповідного структурного підрозділу;
 • в інших випадках – за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу.

Направлення військовослужбовців строкової військової служби зі Збройних Сил України до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу, після погодження з органами військового управління цих формувань. Дозволяється здійснювати переміщення військовослужбовців строкової військової служби, які є братами-близнюками, для спільного проходження служби в одному підрозділі.

Джерела: 

 • Наказ Міністра оборони України Про затвердження інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України від 19.05.2009 р. № 170
 • Указ Президента України Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України від 10.12.2008 р. № 1153/2008
ЗРАЗОК РАПОРТА НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.