ротація

Ротація та відрядження військовослужбовців

За загальним визначенням: ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання в тому числі на ділянках, де проходять бойові дії. .

Нажаль, законодавство України не встановлює чітке визначення для терміну «ротація» інформація про ротації у загальному доступі відсутня. 

Пункт 145, 146, 252 Указу Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» встановлює, що військовослужбовці можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу (команди), в тому числі  з метою виконання обов’язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій. 

Направлення у відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, без їх згоди не допускається. Військовослужбовці направляються у відрядження за рішенням командирів (начальників) військових частин або старших командирів (начальників), про що видається наказ командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

Військовослужбовцям, які направляються у відрядження, видається посвідчення про відрядження встановленого зразка. Військовослужбовці після прибуття до пункту відрядження зобов’язані в установлений строк з’явитися до посадової особи, в розпорядження якої вони відряджені, повідомити командування своєї військової частини про прибуття, стати в установленому порядку на облік і виконувати поставлені завдання.

У разі оголошення мобілізації військовослужбовці з військових частин, не задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, без виключення зі списків особового складу військових частин. Крім того, у разі оголошення мобілізації заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється

Таким чином, терміни ротації встановлюються командуванням Збройних Сил України відповідно до потреб та відповідних завдань. 

Адвокат Роман Лихачов 


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.