військовий облік

Загальний строк звільнення з військової служби

Чинним законодавством не передбачено чіткого строку, протягом якого командир зобов’язаний розглянути саме рапорт на звільнення та звільнити військовослужбовця.

Але Інструкція з діловодства в Збройних Силах України містить положення, яке встановлює загальний 30 денний строк для виконання документів, в яких не зазначено строк виконання. Перебіг 30 денного строку розпочинається з моменту реєстрації документа у військовій частині, до якої він надійшов.

Отже, за загальним правилом рапорт на звільнення має бути розглянутий командиром протягом 30 днів з моменту його реєстрації в стройовій частині. Розглянутим вважається рапорт той, по якому прийнято рішення та це рішення чи відповідь доведена до військовослужбовця належним чином. Відповідь на рапорт має містити рішення з посиланням на акти законодавства та роз’ясненням порядку оскарження.

Якщо протягом 30 денного строку відповідь з рішенням по поданому рапорту відсутня, то варто написати рапорт з проханням надати відповідь безпосередньому командиру або направити рапорт командуванню вище, із зазначенням строку подання первинного рапорту.

Варто звернути увагу на те, що звільнення має відбуватись після здачі військовослужбовцем посади. Тобто це також впливає на строк звільнення.

Спеціальний строк звільнення з військової служби

Згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров’я документи про його звільнення з військової служби оформлюються та надсилаються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

Звільнення протягом 3-х місяців з моменту завершення виконання бойового завдання

Чи дійсно військовослужбовець, який бере участь у ведені бойових дій, може бути звільнений з військової служби протягом 3-х місяців із дня завершення виконання таких завдань?

Так, така норма дійсно є.

АЛЕ вона стосується військовослужбовців, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які звільняються з підстав, передбачених абз. “й” або “к” п. 2 ч. 5 ст. 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу».

Зокрема абз. “й” п. 2 ч. 5 ст. 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу» встановлює, що військовослужбовець, контрактної форми служби, під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації) має право на звільнення на підставі, якщо він уклав контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужив не менше 24 місяців військової служби за контрактом, і якщо він не висловив бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, – протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань.

Такаж норма міститься в Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Тобто, такий порядок звільнення не стосується мобілізованих військовослужбовців, які мають право на звільнення під час дії режиму воєнного стану.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.