військовий облік

Постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 30 грудня 2022 р. № 1487 встановлено основні обов’язки призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо дотримання правил військового обліку.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві.

Військовий облік за місцем проживання

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим місцем проживання – у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки  (далі ТЦКтаСП) (військовозобов’язані СБУ – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі – органи СБУ), військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). 

Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні ТЦКтаСП, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад.

Не рідше одного разу на 5 років призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані звіряти власні персональні дані з обліковими даними ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані особисто в 7-ми денний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до ТЦКтаСП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік.

Зміна місця проживання

Призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані особисто прибувати до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі:

 • вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання; 
 • вибуття за межі України на постійне місце проживання або на строк більше 3-х місяців;
 • зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час можуть змінювати місце проживання за наявності дозволу керівника ТЦКтаСП (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки – дозволу відповідного керівника).

Військовий облік за місцем роботи чи навчання

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за місцем роботи.

Також в 7-ми денний строк зобов’язані повідомити органи, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну наступних персональних даних:

 • прізвище;
 • власне ім’я;
 • по батькові;
 • дата народження;
 • місце народження;
 • стать;
 • місце проживання та місце перебування;
 • відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);
 • відомостей про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);
 • реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
 • відомостей про громадянство;
 • відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 • відомостей щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
 • відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • відцифрований образ обличчя особи;
 • відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
 • відомостей про освіту та спеціальність;
 • відомостей про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;
 • відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);
 • відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;
 • відомостей про наявність (відсутність) судимості;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • відомостей про право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Військовий облік закордоном

У разі вибуття за межі України на строк більше 3-х місяців призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Також призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні подавати щороку до 1 жовтня до ТЦКтаСП документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Виклик ТЦКтаСП

Призовники, військовозобов’язані та резервісти прибувати за викликом ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) ТЦКтаСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для:

взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період;

оформлення військово-облікових документів;

проходження медичного огляду;

направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності;

призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо за будь-яких обставин повістка ТЦКтаСП не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в 10-ти денний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

Медичні огляди

Призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій ТЦКтаСП, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки – за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки.

Військово-обліковий документ

Призовники, військовозобов’язані та резервісти негайно  зобов’язані повідомляти ТЦКтаСП, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа.

Відповідальність за порушення правил військового обліку

Призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, притягуються до адміністративної відповідальності згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 510 до 850 грн.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 850 до 1700 грн.

Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату тягнуть за собою накладення штрафу від 510 до 850 грн.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 850 до 1700 грн.

Громадяни, які ухиляються від військового обліку, навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів, від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, несуть кримінальну відповідальність.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України карається штрафом від 5100 до 8500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів карається штрафом від 8500 до 11900 грн або виправними роботами на строк до двох років.]


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.