100000 грн

Виплата добових витрат за час перебування у відрядженні

Військовослужбовці, які відповідно до наказу командира по стройовій частині були направлені з місця проходження військової служби у відрядження до іншої військової частини для виконання бойових завдань (залучені для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), зокрема строком до окремого розпорядження, за наявності підстав мають право на виплату добових в розмірі, визначеному чинним законодавством на час відрядження, за кожну добу відрядження.

У разі не нарахуванні і не виплаті військовослужбовцю добових витрат за час перебування у відрядженні після повернення з такого відрядження або при звільненні з військової служби, він може звернутися із заявою безпосередньо до військової частини про здійснення нарахування та виплати добових витрат за час перебування у відрядженні.

А у разі відмови у виплаті добових, звернутися з позовною заявою до суду в порядку адміністративного судочинства.

Найбільш частою причиною відмови у здійсненні виплати добових є посилання на Наказ Міністерства Оборони України №105 від 20.02.2017 року. В якості аргументу зазначається, що під час відрядження військовослужбовець перебував на харчуванні військової частини. 

Також, у листі про відмову у виплаті вказують, що таке відшкодування здійснюється лише за наявності:

  • документів, що підтверджують факт та період відрядження;
  • оригіналів документів, які підтверджують вартість понесених витрат.

Правове обґрунтування права на виплату добових

Частиною 6 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» встановлено, що при виконанні службових обов`язків, пов`язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 13 Постанови КМУ від 02.02.2011р. №98 визначено, що особливості направлення у відрядження військовослужбовців визначаються за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством оборони, тощо.

Наказом Міністерства оборони України від 20.02.2017 №105 затверджено Інструкцію про відрядження військовослужбовців Збройних Сил України, яка визначає особливості направлення військовослужбовців Збройних Сил України у відрядження в межах України та механізм відшкодування витрат на відрядження.

Виплата добових врегульована, зокрема, пунктами 10 – 11 Інструкції. Де визначено, що окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати.

Тобто, така підстава відмови у здійсненні нарахування та виплати добових, як відсутність оригіналів документів, які підтверджують вартість понесених витрат, – є безпідставною.

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), виплачуються добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98.

Відповідно до додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №98 сума добових витрат на відрядження в межах України затверджена у редакції постанови КМУ від 23.12.2021 р. №1355 в розмірі 300 гривень.

В Інструкції детально описано, який  саме день вважається днем вибуття у відрядження, який день вважається днем прибуття з відрядження, та який час зараховується у строк відрядження.

Документи, що підтверджують факт та час відрядження

Обставини щодо вибуття військовослужбовця у відрядження та прибуття підтверджуються відповідними наказами, виданими як за місцем служби, так і за місцем відрядження, зокрема:

  • наказ командира про вибуття із військової частини за місцем проходження служби у відрядження (витяг з наказу по стройовій частині);
  • наказ командира про прибуття до військової частини за місцем відрядження (витяг з наказу по стройовій частині);
  • наказ командира про вибуття із військової частини за місцем відрядження (витяг з наказу по стройовій частині);
  • наказ про прибуття військовослужбовця з відрядження до військової частини за місцем проходження служби (витяг з наказу по стройовій частині).

Важливо знати, що сума добових визначається із урахуванням наказу про відрядження та відповідних первинних документів. За відсутності наказу про відрядження добові витрати не виплачуються.

Факт прибуття військовослужбовця в пункт (пункти) відрядження, та вибуття з нього, і період часу перебування у відрядженні підтверджується також посвідченням про відрядження з відповідними відмітками на зворотній стороні. 

Посвідчення повинно бути зареєстрованим, мати номер, на відмітках про прибуття і вибуття мають бути проставлені дати, печатки та підписи відповідальних осіб. Без належних відміток виплата добових не здійснюється.

Окрім того, відповідно до п.19 Інструкції забороняється здійснювати виплату добових за посвідченнями про відрядження, виданими з порушенням порядку їх оформлення.

Обмеження при виплаті добових

Приписами п.22 Інструкції зокрема передбачено, що виплата добових витрат здійснюється також військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які направляються у відрядження у складі підрозділів або військових частин в тому числі для участі військовослужбовців в антитерористичних операціях, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Одночасно, пунктом 24 Інструкції визначені обмеження при виплаті добових. Зокрема, виплата добових витрат військовослужбовцям не здійснюється за дні, коли вони забезпечуються триразовим харчуванням за рахунок держави, а також за період, коли відрядженому здійснюються польові виплати (морське грошове забезпечення).

Тобто, за дні, коли військовослужбовець не був забезпечений триразовим харчуванням за рахунок держави, військова частина повинна виплатити добові витрати. 

Тож, в разі не забезпечення військовослужбовця триразовим харчуванням і не виплати добових витрат, останній має право звернутися до суду, зокрема з такими позовними вимогами:

  1. Визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати добових за час перебування у відрядженні за період часу з «» по «»;
  2. Зобов`язати військову частину нарахувати та виплатити добові витрати за час перебування у відрядженні за період часу з «» по «».

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається саме на відповідача.

Тобто, саме відповідач повинен буде довести належними та допустимими доказами, що військовослужбовця у період перебування у відрядженні було забезпечено триразовим харчуванням військовою частиною.

Загальний строк для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи становить 6 місяців, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 122 КАСУ).

Адвокат Ольга Дурноп’янова