соціальна допомога

Виплата додаткової винагороди військових у розмірах 30 000 та 100 000 гривень

Інформація надана Департаментом соціального

забезпечення Міністерства оборони України на

підставі звернення Чугуївської правозахисної групи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року No 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану” передбачена виплата додаткової винагороди:

 • до 100 000 гривень в розрахунку на місяць військовослужбовцям які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби) в розмірі пропорційно часу участі у таких діях;
 • 30 000 гривень в розрахунку на місяць іншим військовослужбовцям (із дня призову (прийняття) на військову службу до дня виключення із списків особового складу військової частини у зв’язку зі звільненням з військової служби);
 • 100 000 тисяч особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів

Детальніше питання виплати додаткової винагороди регулюється рішенням Міністра оборони України від 23.06.2022 No 912/з/29, в якому зазначено, що документальне підтвердження вказаних вище фактів здійснюється на підставі:

 • бойового наказу  (бойового розпорядження);
 • журналу бойових дій (вахтовой, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журналу ведення оперативної обстановки або бойове донесення (підсумкове, термінове, позатермінове) або постова відомість (під час охорони об’єкта, на який було здійснено збройний напад);
 • рапорту (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

При цьому відряджені військові підтверджують безпосередню участь у бойових діях або заходах довідкою керівника органу військового управління, штабу угруповання військ (сил), штабу тактичної групи, командира військової частини (установи, навчального закладу), до яких для виконання завдань відряджений військовослужбовець.

Виплата здійснюється на підставі наказів:

 • командирів (начальників) військових частин (військових навчальних закладів, установ, організацій) – особовому складу військової військової частини;
 • керівника вищого органу військового управління – командирам (начальникам) військових частин.

При цьому в цих наказах про виплату додаткової винагороди виходячи з розміру 100 000 гривень за місяць обов’язково зазначають підстави для його видання з посиланням на бойовий наказ (бойове розпорядження) тощо.

Такі накази за минулий місяць мають бути видані до 5 числа поточного місяця на підставі рапортів командирів підрозділів.

Крім цього, у період дії воєнного стану, до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100000 гривень також включені військовослужбовців, які:

 • загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану в Україні поранень та травм, пов’язаних із захистом Батьківщини), – виплата здійснюється за весь місяць, у якому військовослужбовець загинув (помер), але не більше періоду дії воєнного стану;
 • захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон), а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення);
 • у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із  захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), – з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу (в тому числі з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії.

При цьому підставою для видачі наказу є довідка про отримання поранення (травми, контузії, каліцтва), в якій має бути зазначено:

 • військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження військовослужбовця, який отримав поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язаного із захистом Батьківщини;
 • інформацію про поранення (контузію, травму, каліцтво) (дату отримання, вид, характер і локацію поранення (контузії, травми, каліцтва)), яка вносяться на підставі медичного висновку спеціаліста;
 • обставини, за яких було отримано поранення (контузію, травму, каліцтво) під час захисту Батьківщини, із зазначенням бойових (спеціальних) завдань, які виконував військовослужбовець під час отримання ним травм (поранення, контузії, каліцтва);
 • підстави видачі Довідки (наказ командира військової частини про отримання поранення (травми, контузії, каліцтва) військовослужбовцем, виданий на підставі журналу обліку бойових дії, бойового донесення, тощо).

Крім цього, згаданим наказом передбачений перелік випадків, згідно з яким не включаються до наказів про виплату додаткової винагороди військовослужбовці, які:

 • беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
 • проходять службу у багатонаціональних органах військового управління за кордоном;
 • добровільно здалися в полон – з дня захоплення в полон, оголошеного наказом командира (начальника);
 • самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертирували – за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період самовільного з залишення військової частини або місця служби (дезертирства) включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника);
 • відбувають покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах – з дня початку відбування покарання, оголошеного наказом командира (начальника) до дня фактичного завершення відбування покарання, оголошеного наказом командира (начальника);
 • усунені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання службових повноважень або відсторонені від посади – з дня усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника) до дня фактичного завершення усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника);
 • відмовились виконувати бойові накази (розпорядження) – за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника);
 • вживали алкогольні напої (наркотичні та психотропні речовини) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибували на службу та/або виконували обов’язки військової служби в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння) – за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошеного наказом командира (начальника);
 • навмисно спричинили собі тілесні ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство (крім випадків доведення особи до самогубства, встановленого судом) – за місяць, у якому здійснено ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство;
 • вчинили інші дії (бездіяльність), за які судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією – за місяць, у якому така постанова (вирок) надійшла до військової частини;
 • перебували (за час перебування) під вартою чи домашнім арештом або на навчанні за кордоном (крім тих, які проходили підготовку (навчання) щодо порядку застосування, обслуговування та ремонту різних видів озброєння та військової/спеціальної техніки) або у відпустках (за якими відповідно до законодавства України не передбачено збереження грошового забезпечення).

При цьому зазначене не стосується  військовослужбовців, визначених у пунктах 4-8, 10, які протягом поточного місяця загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану в Україні поранень та травм, пов’язаних із захистом Батьківщини) або захоплені в полон, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні або отримали поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язані із захистом Батьківщини.

Крім цього, у період дії воєнного стану, в разі смерті військовослужбовця (крім зазначених вище випадків), виплачують додаткову винагороду у розмірі 30 000 гривень у повному розмірі за весь місяць, в якому військовослужбовець помер, але не більше періоду дії воєнного стану.

Детальніше: рішення Міністра оборони України від 23.06.2022 No 912/з/29.

Адвокат

Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.