одноразова грошова допомога

Склад грошового забезпечення

Відповідно до Наказу Міністерства Оборони України № 260 від 07.06.18 р. грошове забезпечення включає:

 • щомісячні основні види грошового забезпечення;
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення;
 • одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Формули розрахунку грошового забезпечення

Основне щомісячне грошове забезпечення розраховується за певним алгоритмом. І перевірити правильність його нарахування можна самостійно.

До щомісячних основних видів грошового забезпечення належать:

 • посадовий оклад;
 • оклад за військовим званням;
 • надбавка за вислугу років.

Посадовий оклад

Відповідно до п. 4 Постанови КМУ 704 від 30.08.17 р. розмір посадового окладу розраховується виходячи з розміру 1762 гривні та визначається шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт.

Тарифний коефіцієнт знаходимо за цим посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-п#n52 .

Тарифний розряд перевіряємо тут для офіцерів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-18#Text , а тут для рядового, старшинського та сержантського складу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-20#Text .

Оклад за військовим званням

Як рахується оклад за званням. Відповідно до п. 4 Постанови КМУ 704 від 30.08.17 р. оклад за військовими (спеціальними) званнями розраховується виходячи з розміру 1762 гривні шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт за званням.

Тарифний коефіцієнт за званням знаходимо у додатку 14 за цим посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-п#n94 .

Надбавка за вислугу років

Надбавка за вислугу років складає у відсотках посадового окладу (за основною чи тимчасово займаною посадою) з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах:

 • від 1 до 5 років – 25 відсотків;
 • від 5 до 10 років – 30 відсотків;
 • від 10 до 15 років – 35 відсотків;
 • від 15 до 20 років – 40 відсотків;
 • від 20 до 25 років – 45 відсотків;
 • від 25 і більше років – 50 відсотків.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення:

Підвищення посадового окладу (наприклад, за проходження військової служби у гірських районах чи на острові Зміїний).

Надбавки за:

 • особливості проходження служби, зараз вона складає 65%;
 • службу в силах спецоперацій;
 • кваліфікацію від  3 до 10% посадового окладу;
 • кваліфікаційну категорію військовослужбовців медичного і фармацевтичного складу, від 3 до 11% посадового окладу;
 • виконання функцій державного ксперта з питань таємниць, 20% посадового окладу;
 • роботу в умовах режимних обмежень (доступ до державної таємниці та які виконують службові обов’язки в умовах режимних обмежень у зв’язку з роботою, що передбачає доступ до державної таємниці відповідно до функціональних обов’язків, займаються розробкою, виготовленням, обліком, зберіганням і використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом охорони державної таємниці), від 10 до 60% посадового окладу;
 • безперервний стаж на шифрувальній роботі, від 10 до 20% посадового окладу;
 • почесні звання («заслужений» 10% посадового окладу і «народний» 15% посадового окладу;
 • спортивні звання (заслужений тренер, заслужений майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу 10% посадового окладу, майстер спорту +5% посадового окладу);
 • військовослужбовцям-донорам.

Доплати  за науковий ступінь та вчене звання. Наукові ступені — кандидат наук, доктор філософії 5%, доктор наук 10%, вчені звання – доцент, старший науковий співробітник, старший дослідник 5% окладу, професор 10%.

Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

Премія.

Додаткова грошова винагорода.

Всі вищезазначені доплати, надбавки та премії розраховуються індивідуально.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.