переміщення

Розширення підстав звільнення з військової служби за станом здоров`я

Військовослужбовці, як особи з інвалідністю I та II групи не мають права на звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. Однак, сьогодні питання наявності в законодавстві такої підстави для звільнення гостро стоїть. Оскільки, велика кількість громадян відразу після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, не скористались передбаченим законним правом на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації (відстрочку). Маючи при цьому вже існуючі проблеми зі здоров’ям, наявну інвалідність. І наразі потребують встановлення такого права задля його реалізації.

Основними нормативно-правовими актами, що регламентують порядок та підстави звільнення військовослужбовців з військової служби, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації є: Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, та Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Саме статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» визначений виключний перелік підстав та обставин, наявність яких надає право військовослужбовцю на звільнення з військової служби. Перелік таких підстав є вичерпним, і вони визначені окремо для особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану), та окремо для періоду дії воєнного стану.

Тож, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть бути звільнені з військової служби під час дії воєнного стану на підставах, які визначені в пункті 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Однією із визначених законом підстав для звільнення є за станом здоров’я – на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (пп. «б» п. 2 ч. 4 ст. 26 вказаного Закону).

Разом з тим, законодавством не передбачено таку підставу для звільнення, як наявність у військовослужбовця інвалідності. Водночас якщо у військовослужбовця наявна дружина (чоловік) із числа осіб з інвалідністю, або ж один із батьків своїх чи дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, то такі сімейні обставини є підставою для звільнення з військової служби. Виходить, що наявність безпосередньо у самого військовослужбовця інвалідності не може бути підставою для звільнення, лише якщо інвалідність є у його рідних. Наразі військовослужбовець за станом здоров’я може бути звільненим тільки на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби.

Такі положення законодавства мають дещо неоднозначний підхід до визначення підстав для звільнення. Більш того є суперечливими з огляду на те, що відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, особи з інвалідністю мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (абзац третій частини першої статті 23 Закону). При цьому, вказаною нормою не визначено конкретну групу інвалідності для військовозобов`язаного.

Тож, на сьогодні до Верховної Ради України поданий законопроєкт, який дещо розширює підстави для звільнення мобілізованих військовослужбовців під час дії воєнного стану. А саме, пп. «б» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» містить доповнення: за станом здоров’я

  • на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • або за наявності інвалідності I чи II групи, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.

Отже, розширення підстави звільнення військовослужбовців з військової служби за станом здоров’я надасть останнім законне право подавати рапорт про звільнення з підстави наявності певної групи інвалідності, і відповідно бути звільненими з військової служби з вказаної підстави.

Джерела:

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

Карта законопроєкту: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41289

Адвокат

Ольга Дурноп’янова