опіка догляд

Суд своїм рішенням встановив факт постійного догляду за собою, яка цього потребує

Чоловік звернувся до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме те, що він здійснює на постійний та безоплатній основі сторонній догляд за особою похилого віку, яка досягла 80 річного віку та за висновком ЛКК потребує такого догляду. При цьому інші особи, які можуть здійснювати догляд за відсутні. 

Він зазначив, що від встановлення даного факту залежить виникнення у нього прав та обов`язків, визначених Законом України “Про соціальні послуги”, Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. 

Розглянувши матеріали справи, суд зазначив, що дійсно даний факт має юридичне значення.

Статтею 315 ЦПК України наведено перелік фактів, що мають юридичне значення, справи про встановлення яких розглядаються судом. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України за № 5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» роз’яснено, що суд вправі розглядати справи про встановлення факту, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки. Тобто, від встановлення такого факту залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян та встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

У вказаній Постанові зазначено вичерпний перелік заяв, які не можуть розглядатися судами, серед яких не вказано про факт здійснення догляду за інвалідом або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку.

У зв’язку із наведеним суд задовольнив заяву.

Адвокат

Лихачов Роман


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.