ДФТГ

Поняття добровольчого формування територіальної громади

Добровольче формування територіальної громади (далі – ДФТГ) – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

ДФТГ утворюються з урахуванням ресурсних та людських можливостей відповідних територіальних громад.

Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України разом з органами місцевого самоврядування, які розташовані в межах території відповідної зони територіальної оборони, розробляється та затверджується єдина символіка для всіх ДФТГ, що функціонують у межах території відповідної зони територіальної оборони.

Завдання ДФТГ

ДФТГ мають право провадити наступну діяльність:

 • своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів для оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;
 • брати участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;
 • брати участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;
 • брати участь у підготовці громадян України до національного спротиву;
 • брати участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;
 • брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;
 • брати участь у забезпеченні умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;
 • брати участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій разом з Національною поліцією;
 • брати участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах разом з Національною поліцією;
 • брати участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану;
 • брати участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;
 • брати участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);
 • співпрацювати з органами місцевого самоврядування та військовими частинами Сил територіальної оборони Збройних Сил, збирати та аналізувати інформацію про загрози безпеці територіальної громади та сценарії їх стримування;
 • у співпраці з органами місцевого самоврядування обліковувати, облаштовувати та охороняти місця укриття населення;
 • здійснювати добування, збір та узагальнення інформації, яка впливає на виконання завдань територіальної оборони в межах території територіальної громади;
 • сприяти у здійсненні заходів з протидії інформаційним операціям агресора (противника) в межах території територіальної громади;
 • організовувати навчання членів добровольчих формувань з метою ефективного виконання своїх завдань.

Підпорядкування ДФТГ

Діяльність ДФТГ здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил ТрО ЗС України за територіальним принципом.

З моменту введення в Україні воєнного стану всі ДФТГ перейшли в оперативне підпорядкування командирів відповідних військових частин Сил ТрО ЗС України.

Командир добровольчого формування є відповідальним за діяльність добровольчого формування. Командир визначає завдання членам добровольчого формування з урахуванням їх спроможностей та за потреби структуру добровольчого формування.

Територія виконання завдань ДФТГ

Місця розташування ДФТГ визначаються Командуванням Сил ТрО ЗС України за участю відповідних сільських, селищних, міських рад та затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України.

На час дії воєнного стану за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України ДФТГ повністю або частково можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами визначеної зони територіальної оборони, а також направлятися до районів ведення воєнних (бойових) дій.

Порядок утворення ДФТГ

Для виконання завдань територіальної оборони у своїх межах територіальні громади ініціюють утворення добровольчих формувань.

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил через командирів військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил заохочує жителів територіальних громад до утворення добровольчих формувань шляхом інформування чи вжиття інших заходів.

Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

Збори вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як п’ять осіб, а також командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представники органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

За результатами зборів складається протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади (далі – протокол).

Протокол складається у трьох примірниках у довільній формі та повинен містити таку інформаці:

 • дату проведення;
 • місце проведення;
 • прізвища та імена членів ініціативної групи, які беруть участь в утворенні добровольчих формувань;
 • прізвища, імена та посади запрошених осіб, зокрема командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представників органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади; рішення про обрання головуючого на зборах;
 • рішення про утворення добровольчого формування;
 • рішення, ухвалене в установленому порядку Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил, щодо утворення добровольчого формування в цій територіальній громаді;
 • рішення про затвердження кандидата на посаду командира добровольчого формування;
 • підпис головуючого на зборах; підписи командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представників органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, присутніх на зборах.

Один примірник протоколу зберігають члени ініціативної групи. Два примірники протоколу передаються до органу місцевого самоврядування, на території здійснення повноважень якого функціонуватиме добровольче формування, один з яких у подальшому разом з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування про погодження утворення добровольчого формування і рекомендацією про призначення кандидата на посаду командира добровольчого формування надсилається командирові відповідної військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Командир ДФТГ

Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил готує та надсилає необхідні документи для проходження спеціальної перевірки кандидата на посаду командира добровольчого формування у СБУ і Національній поліції в порядку, визначеному законодавством.

У випадку успішного проходження спеціальної перевірки кандидатом на посаду командира добровольчого формування командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил надсилає подання на призначення на посаду командира добровольчого формування Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил. Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил призначає командира добровольчого формування за погодженням з Командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил.

Якщо кандидат не проходить спеціальну перевірку, то командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил ініціює повторні збори відповідної ініціативної групи для затвердження іншого кандидата на посаду командира добровольчого формування.

Командир добровольчого формування укладає контракт безпосередньо з командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Контракт з добровольцем територіальної оборони, який призначений на посаду командира добровольчого формування, припиняється за наказом Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил. Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил може подати Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил пропозицію про припинення такого контракту із зазначенням відповідних підстав.

Матеріально-технічне забезпечення ДФТГ

Матеріально-технічне забезпечення та фінансування діяльності ДФТГ здійснюються за рахунок Держбюджету, місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел. Забезпечення ДФТГ індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами здійснюється Зброийними Силами України, проте детальних процедур фінансування та забезпечення зброєю ДФТГ у відкритому доступі немає.

Члени ДФТГ мають право застосовувати під час виконання завдань тероборони (для самооборони та відсічі та стримування збройної агресії) особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1448.

Розформування ДФТГ

Підставами для розформування добровольчого формування є:

 • рішення Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил про розформування добровольчого формування.
 • ухвалення рішення про розформування добровольчого формування на загальних зборах членів добровольчого формування. Збори вважаються правоможними, якщо в них бере участь не менш як 60% загальної кількості членів добровольчого формування. Рішення загальних зборів членів добровольчого формування ухвалюється не менш як 80 відсотками зареєстрованих на зборах осіб;
 • припинення членства всіма членами добровольчого формування.

У разі прийняття рішення про розформування добровольчого формування контракти із добровольцями територіальної оборони вважаються припиненими з моменту прийняття такого рішення. При цьому всі отримані ними для виконання завдань добровольчого формування засоби матеріально-технічного забезпечення повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування.

Протокол зборів про утворення ДФТГ ЗАВАНТАЖИТИ
Понадання на спеціальну перевірку кандидатури на посаду командира ДФТГ ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.