аліменти

Порядок виплати грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста

Пройшло вже більше 100 героїчних днів українського спротиву, на жаль, із втратою деяких наших героїв, які завжди залишаться в нашій пам’яті…

Найменше, що для них зараз може зробити держава – це забезпечити виплату допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого.

На даний час дії воєнного стану урядом України було прийнято спеціальний нормативно-правовий акт, який регулює питання виплат загиблим військовослужбовцям – постанова КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» №168 від 28.02.2022 року. При цьому, варто зазначити, що зберігає свою чинність і загальний закон – Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

В той же час, постанова КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» №168 від 28.02.2022 року містить застереження про те, що якщо сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

В чому ж різниця між виплатами за цими двома актами спробуємо розібратись.

Постанова КМУ Закон України
Підстави
 • загибель в період дії воєнного стану військовослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які несуть службу в органах і установах зазначеної Служби, що розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога в рамках Програми “єПідтримка” або померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва)
 • (1) загибель (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби
 • (2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби
 • (3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві.

*Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, за умов, визначених Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Військовозобов’язані та резервісти вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, указами Президента України.

Вид та розмір Одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень Одноразова грошова допомога в розмірі:

 • 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, для осіб, що зазначені в розділі підстави як (1)
 • 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, для осіб, що зазначені в розділі підстави як (2) та (3)
Додаткова грошова допомога в розмірі 100 000 гривень (загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану поранень, травм))

*Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

Отримувачі Сім’ям загиблих осіб, на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

*Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Порядок отримання Відсутній спеціальний порядок отримання Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Постановою КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» №975 від 25.12.2013 року

Отже, як видно з таблиці порівняння, постанова КМУ має ширший перелік підстав, більші розміри виплат та навіть більше видів виплат, однак дана постанова стосується тільки питання загибелі під час воєнного стану. В ній також є і певні видимі недоліки, по-перше, це відсутність спеціального порядку, який би чітко визначав перелік документів та органи, до яких слід звертатися за отриманням таких виплат, по-друге, має місце неточне формулювання кола отримувачів – з одного боку тільки сім’я загиблого, а з іншого – вказується, що вони отримують такі виплати як отримувачі по закону, однак коло отримувачів по закону є не тільки сім’я, що може призвести до проблем в реалізації права отримання даних виплат. 

В той же час, з огляду на те, що як зазначалося відсутній окремий спеціальний порядок, який би регулював порядок здійснення одноразових виплат за поставною КМУ, то цілком ймовірно, що буде застосовано аналогію і виплат будуть здійснюватися згідно Постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» №975 від 25.12.2013 року, яка в свою чергу визначає наступне:

Органи для звернення за отриманням виплат за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста або уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів
Документи, що подаються
 • заява кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;
 • витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
 • витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві
 • документ, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
 • свідоцтво про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
 • свідоцтво про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтво про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • документи (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
 • свідоцтво про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста);
 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
 • постанова відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання.

Таким чином, варто зазначити, що в першу чергу отримання виплат залежить від самих отримувачів, адже виплати не призначаються автоматично, в свою чергу варто і державі пам’ятати про виконання своїх обов’язків перед тими, хто зберіг державність, незалежність та суверенітет України. 

З вірою в перемогу з найменшими втратами!!! Віримо в ЗСУ!!!

Адвокати Анна Мартиненко

Ростислав Кравець

АО Кравець і партнери


Кравець Ростислав

Адвокат, голова АО "Кравець і партнери", голова постійно діючого третейського суду при Асоціації "Захист корпоративних прав "АТТОРНЕЙ", голова ГО "Громадська рада доброчесності", голова профспілки "Українська незалежна фундація правників", входить до руху Адвокати ЗСУ.