грошова допомога

Виплата одноразової грошової допомоги волонтерам чи членам їх сімей у разі загибелі (смерті) волонтера або його інвалідності внаслідок поранення

Одним із основних актів, що регулює відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні є Закон України «Про волонтерську діяльність» (далі – Закон).

Визначення волонтерської діяльності та допомоги

Закон визначає волонтерську діяльність як: добровільну, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами.

Напрямки волонтерської діяльності

Окрім того, Закон визначає напрямки волонтерської діяльності, за якими вона здійснюється. Зокрема такими напрямками є:

 • надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам (абз.4, ч.3, ст.1 Закону);
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України (абз.9, ч.3, ст.1 Закону);
 • надання волонтерської допомоги для подолання наслідків бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації (абз.10, ч.3, ст.1 Закону);
 • надання волонтерської допомоги для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, а також для післявоєнного відновлення і розвитку України (абз.11, ч.3, ст.1 Закону);
 • надання волонтерської допомоги особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України (абз.12, ч.3, ст.1 Закону).

Така волонтерська діяльність несе певний ризик для життя та здоров’я волонтера. Відповідно наслідками такої волонтерської діяльності може бути і поранення (контузії, травми, каліцтва), отримані під час надання волонтерської допомоги. І навіть загибель (смерть) волонтера.

В свою чергу, законодавцем були імплементовані до Закону України «Про волонтерську діяльність» норми (гарантії) щодо соціального захисту волонтерів, які отримали інвалідність внаслідок поранення та для сімей загиблих волонтерів.

Оскільки Держава в особі її органів та посадових осіб гарантує і забезпечує захист передбачених Конституцією України та законами прав, свобод і законних інтересів волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів (ч.4, ст.1 Закону).

Виплата одноразової грошової допомоги

Тож, статею 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» передбачене право на отримання виплати одноразової грошової допомоги (далі – ОГД):

 • у разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги;
 • або у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги.

Тобто для виникнення права на отримання виплати ОГД визначальним є те, що загибель чи поранення волонтера має бути пов’язане саме із наданням волонтерської допомоги, і саме під час її надання.

А також визначальним є місце отримання поранення чи загибелі волонтера:

 • в районі проведення антитерористичної операції; 
 • в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 
 • в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України;
 • в районі бойових дій та збройних конфліктів (далі – в районах).

Розмір одноразової грошової допомоги

Розмір виплати одноразової грошової допомоги залежить від:

 • підстави виплати: у зв’язку із загибелю (смертю) волонтера, чи у зв’язку із встановленням інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги;
 • прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1 січня відповідного календарного року. 

Станом на 01.01.2022 р. Законом України «Про державний бюджет на 2022 рік» від 02.12.2021 року №1928-IX встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розмірі 2 481 грн.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі волонтера

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України «Про волонтерську діяльність», у разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районах (вищевказаних) сім’ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.

Станом на 2022 рік така одноразова грошова допомога становить 1 240 500 грн.

Одноразова грошова допомога волонтерам, що отримали інвалідність внаслідок поранення

Така одноразова грошова допомога залежить від ступеня втрати працездатності.

Керуючись ч.1 ст.6 Закону України «Про волонтерську діяльність», у разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районах (вищевказаних), ОГД виплачується в таких розмірах:

 • у разі встановлення інвалідності I групи – 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, а саме: 620 250 грн. станом на 2022 рік;
 • у разі встановлення інвалідності II групи – 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, а саме: 496 200 грн. станом на 2022 рік;
 • у разі встановлення інвалідності III групи – 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, а саме: 372 150 грн. станом на 2022 рік.

Порядок виплати одноразової грошової допомоги

ОГД виплачується за рішенням органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, та в порядку і на умовах визначених останнім.

Відповідний визначений КМУ орган приймає рішення про виплату ОГД на підставі:

 • звернення набувачів цієї допомоги до нього; 
 • довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень в районах (вищевказаних);
 • а також, у разі необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районах (вищевказаних).

До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додаватися інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районах.

Такими документами, зокрема можуть бути: листи-прохання про допомогу, акти прийому-передачі, подорожні листи, договори про провадження волонтерської діяльності, про надання волонтерської допомоги певному підрозділу тощо.

Адвокат Ольга Дурноп’янова