медичний огляд

Медичний огляд військовозобов’язаних

Навіщо потрібен медичний огляд

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, а жіночої статі – також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов’язок згідно із законодавством.

Під придатністю до військової служби розуміється такий стан здоров’я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов’язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Хто проводить медичний огляд

Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі – ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦКСП), їх керівники організовують проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов’язаних і резервістів.

Медичний огляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів.

Хто обов’язково проходить медичний огляд

Обов’язковий медичний огляд ВЛК проходять:

  • громадяни України, які приписуються до призовних дільниць,
  • направляються для підготовки до військової служби,
  • особи, які призиваються або приймаються на військову службу,
  • приймаються на службу у військовому резерві
  • військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями та іншими спеціальностями в Службі безпеки України під час проведення мобілізації,
  • громадяни, які добровільно вступають на військову службу або призиваються.

Що включає медичний огляд та де проводиться

Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров’я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмового висновку (постанови). 

Місце проведення медичного огляду: ВЛК ТЦКСП, гарнізонних (госпітальних) ВЛК. У воєнний час військовослужбовці, військовозобов’язані, працівники Збройних Сил України також проходять медичний огляд ВЛК евакуаційних пунктів та госпітальних баз.

Порядок проведення медичного огляду

До початку огляду ТЦКСП на всіх військовозобов’язаних отримує дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах, – витяг з історії хвороби), на осіб, що визнані інвалідами, – дані з органів соціального забезпечення, також медичну картку амбулаторного хворого з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Зазначені документи з відомостями із вищевказаних диспансерів (закладів), а на офіцерів і прапорщиків (мічманів) запасу також особові справи військовий комісаріат до початку огляду подає для вивчення у ВЛК.

Перед оглядом військовозобов’язаних їм проводиться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, визначаються група крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку), ЕКГ, дослідження сечі. Особам, яким більше 40 років, обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.

Кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

Картка обстеження та медичного огляду на солдатів, матросів, сержантів і старшин зберігається у військовому комісаріаті до чергового огляду, а на офіцерів, прапорщиків (мічманів) у їх особових справах – постійно.

Якщо офіцери запасу раніше служили у Збройних Силах України або інших військових формуваннях, тоді ТЦКСП у направленні на огляд вказує, коли і з якої причини вони були звільнені у запас. На звільнених із військової служби за станом здоров’я у ВЛК обов’язково подається Свідоцтво про хворобу або його копія.

Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Оформлення результатів медичного огляду

Постанова ВЛК приймається на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб та таблиць додаткових вимог до стану здоров’я, затверджених Міністерством оборони України.

Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

  • “Придатний до військової служби»;
  • “Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)»;
  • “Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку».

Відстрочка від призову за станом здоров’я

У воєнний час та під час мобілізації, на особливий період відстрочка від призову за станом здоров’я може бути надана військовозобов’язаному на строк до 2 місяців. За медичними показаннями продовжується на строк до 2 місяців. Втретє продовження надається на такий самий строк. Після закінчення відстрочки військовозобов’язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби.

Оскарження результатів медичного огляду

Постанова ВЛК може бути оскаржена. Постанова центральної ВЛК може бути оскаржені в судовому порядку, а постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або до суду.

Джерела:

Закон України Про оборону України від 06.12.1991 р.

Закон України Про військовий обов’язок і військову службу 25.03.1992 р.

Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 р.

Наказ Міністерства оборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 р. № 402

Постанова Кабінету Міністрів України ПОЛОЖЕННЯ про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки від 23.02.2022 р. № 154

Указ Президента України Про затвердження Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України від 10.12.2008 р. № 1153/2008

Наказ Міністерства оборони України Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту від 05.01.2022 № 2


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.