ротація

Дислокація Збройних Сил

Органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України дислокуються на території держави або тимчасово за її межами відповідно до завдань оборони, стратегічного плану застосування і завдань Збройних Сил України з урахуванням військово-адміністративного поділу території України та соціально-економічних умов районів дислокації.

План дислокації Збройних Сил України розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України, узгоджується Міністерством оборони України з Кабінетом Міністрів України і затверджується Президентом України.

Передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Міністерства оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а з’єднань – за рішенням Президента України.

Що таке ротація та переміщення

Щодо офіційного визначення, то чинним законодавством, що регулює порядок проходження служби в Збройних Силах України, таке поняття як ротація передбачене в контексті організації проходження служби військовослужбовців, направлених як національний персонал для участі в міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки та направлених для проходження військової служби у багатонаціональний орган військового управління. Саме для цих випадків є встановлені терміни ротації.

Щодо всих інших випадків вживається термін переміщення військовослужбовців.

Переміщення можливе в наступних випадках:

  • Переміщення на посади (переміщення на вищі, рівнозначні та нижчі посади).
  • Проведення планової заміни у місцевостях з установленим строком військової служби.
  • Переміщення за станом здоров’я чи сімейними обставинами.
  • Переміщення у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності.
  • Переміщення вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах.
  • У разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.
  • Переміщення у зв’язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану.
  • Переміщення на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої, якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов’язаній із керівництвом підлеглими особами.

Порядок затвердження та здійснення ротації/переміщення у разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення  бойових дій

Рішення щодо переміщення та планової заміни військовослужбовців приймається відповідно до затверджених мобілізаційних планів командуванням Збройних Сил. Інформація щодо планів, строків, періодів та порядку проведення заміни є засекреченою. 

Переміщення може проводитись для різних видів військ (різних підрозділів) та для різних територій на різних умовах та в різні терміни.  Графіки заміни військовослужбовців можуть складатись в залежності від конкретної обстановки.

Де і як дізнатись про ротацію/переміщення

Конкретну і достовірну інформацію військовослужбовець може дізнатись безпосередньо від свого командира.

Джерела: 

Наказ Міністра оборони України Про затвердження інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України від 19.05.2009 р. № 170

Указ Президента України Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України від 10.12.2008 р. № 1153/2008

Контакти


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі будівельного, земельного та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво в органах державної влади. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.