мобілізація

Способи захисту прав військовослужбовців

Наявними способами захисту прав військовослужбовців є:

 • проведення перемовин з командиром;
 • подання заяви, скарги чи пропозиції;
 • подання заяви про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • подання заяви про вчинення злочину;
 • звернення до суду.

У яких випадках подається заява, скарги чи пропозиція

У випадку:

 • незаконного покладення обов’язків;
 • незаконного притягнення до відповідальності;
 • прийняття незаконного рішення;
 • незаконних дій чи бездіяльності  командира;
 • порушення його прав, законних інтересів та свобод військовослужбовця.

В таких випадках військовослужбовець має право звернутись із заявою, скаргою чи пропозицією до:

 • посадової особи;
 • органу військового управління;
 • ВСП;
 • поліції;
 • іншого державного органу.

Заява, скарга чи пропозиція з інших питань службової діяльності подається безпосередньому командирові тієї особи, дії якої військовослужбовець оскаржує, а в разі, якщо не відомо, з чиєї вини порушені права, то заява, скарга чи пропозиція подається в порядку підпорядкованості. 

Військовослужбовець повинен доповісти в першу чергу безпосередньому командирові, а також надіслати письмову заяву старшому командирові до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України включно або до органу військового управління, органу управління Служби правопорядку, органу, який проводить досудове слідство, та іншого державного органу у разі виявлення факту:

 • розкрадання чи псування військового майна;
 • незаконного витрачання коштів;
 • зловживання у забезпеченні військовим майном;
 • недоліки у стані озброєння та бойової техніки;
 • заподіяння шкоди  Збройним Силам України.

У разі виявлення в діях чи бездіяльності командира ознак дисциплінарного, адміністративного чи кримінального правопорушення військовослужбовець повинен/має право:

 • подати заяву про притягнення до відповідальності за правопорушення у порядку Дисциплінарного статуту або у порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • подати заяву про вчинення злочину до ВСП,  Державного бюро розслідування та інших органів, які проводять досудове розслідування відповідно до закону.

Права військовослужбовця під час подачі та розгляду

Військовослужбовці, які подали заяву, скаргу чи пропозицію мають право:

 • особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу; 
 • звернутися з вимогою залучити до розгляду свідків;
 • подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх вимагав командир (начальник) або орган, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 • ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;
 • оскаржити прийняте за їх заявою чи скаргою рішення в суді;
 • вимагати відшкодування завданих їм збитків у встановленому законом порядку.

Оскарження не зупиняє дію наказу

Подання скарги військовослужбовцем не звільняє його від виконання своїх службових обов’язків і наказів командира. 

Подання скарги на наказ командира не зупиняє його виконання.

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування у строю (крім скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять.

Зміст скарги, заяви чи пропозиції

Скарга, заява чи пропозиція має містити:

 • найменування органу або посада, ПІБ особи, якій подається звернення, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань;
 • ПІБ, посада, звання, місце проживання (знаходження) військовослужбовця;
 • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • підпис автора із зазначенням дати.
 • Якщо військовослужбовець звертався електронною поштою, то також має зазначити електронну поштову адресу, на яку може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку. 

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Реєстрація звернень

Інформація щодо пропозицій, заяв і скарг в день їх надходження вноситься до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг, який ведеться і зберігається в кожній військовій частині, закладі та установі.

Командири зобов’язані не рідше одного разу на квартал проводити аналіз та перевірку стану роботи з розгляду та прийняття рішень щодо пропозицій, заяв і скарг.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений мастиковою печаткою та завірений командиром військової частини.

Інформація про скарги і заяви військовослужбовців, висловлені під час інспектування (перевірки), до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян не вноситься.

У журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян робиться запис про рішення, прийняте щодо кожної пропозиції, заяви чи скарги.

Для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян подається щомісяця командирові (начальникові), а також на вимогу особи, яка проводить інспектування.

Строки розгляду

Пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця з часу їх отримання, а ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки, – невідкладно, але не пізніше 15 днів з моменту їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщає військовослужбовця, який подав звернення.

При цьому загальний строк розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати 45 днів.

Несвоєчасний, неповний розгляд скарги або незаконне рішення посадової особи, яка її розглядає, можна оскаржити:

 • до суду; 
 • Військової служби правопорядку;
 • вищого за підпорядкованістю командира.

Заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів або надано вичерпні відповіді.

Відмова у вирішенні питань, викладених у заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовця у письмовій формі з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Звернення до суду

Також всі права та законні інтереси і свободи військовослужбовця можуть бути захищені в судовому порядку, шляхом подання позовної заяви. 

Визначати який із перелічених способів захисту є самим ефективним не варто. Адже в кожному конкретному випадку є свої нюанси і відповідно свої шляхи вирішення. І не завжди в умовах воєнного стану одній й ті самі форми захисту можуть бути такими ж ефективними як і в мирний час. Для аналізу ситуації та обрання оптимального шляху вирішення звертайтесь до волонтерів руху Адвокати ЗСУ. Послуги надаються безплатно для військовослужбовців, добровольців сил ТРО та ДФТГ, а також членів їх родин.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.