військкомат

Суди скасовують штрафи за неявку по повістці у військкомати

Наводимо судову практику з 24.02.2022 року відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Саме таке рішення прийнято по справі № 721/427/22 Путильським районним судом Чернівецької області під час розгляду адміністративного позову чоловіка до Вижницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення.

Позивач просив визнати незаконною та скасувати постанову, винесену Вижницьким РТЦК та СП, якою на нього було накладено адміністративний штраф за ч.1 ст.210-1 КУпАП в розмірі 3400 грн. В обґрунтування позову зазначено про те, що його було притягнуто до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою до  Вижницького РТЦК та СП. Але в той день він не міг з`явитися оскільки перебував на дообстеженні у місті Чернівці, куди був направлений з медичної комісії. Вважав, що його не попередили про час та місце розгляду адміністративної справи і він був позбавлений скористатися правом на правову допомогу, а також взагалі надати пояснення про поважність неявки за повісткою. Представник відповідача Вижницького РТЦК та СП відзиву на позов не надав.

 Суд скасував постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.210-1 КУпАП та накладення адміністративного штрафу та зобов`язав РТЦК та СП провести новий розгляд справи щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності із обов`язковим врахуванням відомостей про період проходження особи медичної комісії за направленням Вижницького РТЦК та СП.

Тячівський районний суд Закарпатської області, розглянувши у адміністративну справу за позовом про визнання постанови незаконною та її скасування, встановив, що у протоколі про адміністративне правопорушення взагалі не зазначена частина статті, а отже, не повністю зазначено нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2, 9, 10 ст.283 КУпАП розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова повинна містити в тому числі дату розгляду справи. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам закону, в постанові про притягнення до адміністративної відповідальності не зазначена дату розгляду справи та дана постанова не підписана посадовою особою, яка розглянула дану справу.

Суд скасував постанову про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 5100 грн. 00 коп. за порушення ч.2ст.210-1 КУпАП, а справу надіслав на новий розгляд.

Іваничівський районний суд Волинської області по справі № 156/246/22, розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом чоловіка до Волинського РТЦК та СП, встановив, що чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210-1 КУпАП і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5100 гривень.  Цією постановою позивача визнано винним у тому, що він порушив вимоги абзацу першого частини першої та частини третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме, відмовився отримувати повістку для прибуття до Володимир-Волинського РТЦК та СП.  

Суд вказав, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи(стаття 277-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення особа повідомляється не пізніше як за три доби до дати розгляду справи. У процесі розгляду справи особа, яка притягується до адміністративної відповідальності має право користуватися правами передбаченимистаттею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому, обов`язок повідомляти особу про місце і час розгляду справи не пізніше ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за три днів до дати розгляду справи. Обов`язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа. Повідомлення має на меті забезпечення участі особи у розгляді уповноваженим державним органом справи про адміністративне правопорушення.

Суд враховує, що особі, до якої застосовується адміністративна санкція, повинно бути забезпечено право завчасно знати про час та місце розгляду справи. Це право є гарантією реалізації інших прав – на участь в розгляді справи про адміністративне правопорушення, висловлення заперечень, надання доказів, захист тощо.

Законодавство покладає обов`язок щодо своєчасного повідомлення особи про час та місце розгляду справи на уповноважену посадову особу. Зміст цього обов`язку не вичерпується надсиланням тексту відповідного повідомлення, оскільки саме лише надсилання, без отримання, не свідчить про поінформованість особи про час та місце розгляду справи, а отже робить це право недієвим.

Для інформування особи про час та місце розгляду справи можуть використовуватися різні способи: рекомендований лист, телеграма, телефакс, телефонограма, особисте вручення повідомлення представникам. Множинність способів повідомлення дозволяє уповноваженій посадовій особі обрати один або декілька способів, які забезпечують поінформованість особи. Обов`язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа. Такий обов`язок вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за п`ять днів до дати розгляду справи.

Відповідач в свою чергу не надав суду жодних доказів, які б стверджували про належне повідомлення позивача про дату, час та місце розгляду справи не довів, що позивач про день та час розгляду справи про був поінформований належним чином.

Суд звертає увагу, що посадовими особами Володимир-Волинського РТЦК та СП не вжито всіх можливих заходів для повідомлення позивача про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Тобто суб`єктом владних повноважень не виконано належним чином обов`язку для забезпечення реалізації позивачем прав, визначених статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, як підтвердив в судовому засіданні представник відповідача протокол про адміністративне правопорушення складався у відсутність позивача, що позбавило його права надати пояснення, заявляти клопотання, користуватися правовою допомогою. В той же час, у протоколі зроблена вказівка, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності від пояснення або підписання протоколу відмовилася, заяви клопотання від неї не надходили. 

Крім цього, на думку суду у матеріалах справи відсутні достатні докази відмови позивача отримувати повістку як військовозобов`язаного. В копії повістки на ім`я зроблена відмітка – “відмова”, яка не застережена підписами уповноважених осіб, свідків. За таких обставин, суд приходить до переконання щодо недодержання процедури винесення оскаржуваної постанови про адміністративне правопорушення, яка передбачена Законом, недостатність доказів вчинення позивачем адміністративного правопорушення у зв`язку з чим, оскаржувана постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає скасуванню із закриттям провадження по справі про адміністративне правопорушення.

Суд ухвалив постанову про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210-1 КУпАП скасувати та закрити справу про адміністративне правопорушення.

Путильський районний суд Чернівецької області при розгляді справи № 721/399/22 встановив, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 210-1 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 грн. у зв`язку із тим, що не останній не з`явився для вирішення питання щодо призову на військову службу відповідно до Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Відповідно до ч.1 ст. 277 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Частиною 2 ст. 277 КУпАП не передбачені спеціальні строки розгляду справ про правопорушення передбачені ст. 210-1 КУпАП.

Аналіз наведених вище правових норм дає можливість дійти висновку про те, що про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення особа повідомляється не пізніше як за три доби до дати розгляду справи. У процесі розгляду справи особа, яка притягується до адміністративної відповідальності має право користуватися правами передбаченими статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому, обов`язок повідомляти особу про місце і час розгляду справи не пізніше ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за три дні до дати розгляду справи. Обов`язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа. Повідомлення має на меті забезпечення участі особи у розгляді уповноваженим державним органом справи про адміністративне правопорушення.

Суд враховує, що особі, до якої застосовується адміністративна санкція, повинно бути забезпечено право завчасно знати про час та місце розгляду справи. Це право є гарантією реалізації інших прав – на участь в розгляді справи про адміністративне правопорушення, висловлення заперечень, надання доказів, захист тощо.

Оскільки у матеріалах справи відсутня інформація про те, що позивач був поінформований про дату, час та місце розгляду справи про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд погоджується із доводами позивача щодо порушення його права на захист.

Таким чином, для вирішення питання правомірності притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно до  статті 210-1 КУпАП встановленню підлягають наступні обставини: чи вчинені особою відповідні дії (бездіяльність), що становлять об`єктивну сторону вказаного правопорушення та стали підставою для прийняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності.

У зв’язку з цим суд скасував постанову про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 210-1 КУпАП і надіслав справу на новий розгляд 

Адвокат Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.