аліменти

Контроль за витрачанням аліментів на дитину

Введення воєнного стану в Україні жодним чином не вплинуло на обов’язок батьків по утриманню дитини. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. А стягнуті аліменти можуть бути на користь того з батьків хто проживає із дитиною та бере більш активну участь у її вихованні.

Чинним законодавством не передбачено переліку того, на що повинні витрачатися аліменти, але доведеним є той факт, що ці кошти мають бути направлені на забезпечення потреб та задоволення інтересів дитини таких як харчування, лікування, гігієна, одяг, придбання речей необхідних для розвитку і виховання дитини, освіта, розвиток здібностей тощо. 

Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. 

Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно в інтересах дитини. 

Порядок дій в разі нецільового витрачання аліментів

Якщо один із батьків дитини вважає, що сплачені аліменти використовуються не на потреби дитини, він має право звернутися із відповідною заявою до органу опіки та піклування щодо факту нецільового використання дитячих коштів. Для підтвердження сплати аліментів разом із заявою обов’язково необхідно подати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців (або інші документи, що підтверджують факт сплати аліментів), а також відомості про місце проживання отримувача аліментів.

Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом проведення інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок якого передбачено Наказом Міністерства соціальної політики України 15.11.2018 р № 1713.

Інспекційне відвідування органів опіки та піклування

Інспекційне відвідування проводиться впродовж 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів.

У ході проведення інспекційного відвідування здійснюється обстеження умов проживання дитини з метою визначення рівня задоволення її індивідуальних потреб. При цьому береться до уваги розмір аліментів, що сплачуються на дитину. Під час проведення інспекційного відвідування звертається увага на зовнішній вигляд дитини, її загальний стан та самопочуття, інші ознаки, що можуть свідчити про неналежний рівень задоволення її індивідуальних потреб з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку (хворобливий вигляд, невідповідність ваги та зросту віку дитини, занедбаність, відсутність продуктів харчування тощо).

Протягом 5 робочих днів після проведення інспекційного відвідування складається висновок за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину.

Дії в разі виявлення нецільового витрачання

У разі виявлення за результатами проведеного інспекційного відвідування ознак, що можуть свідчити про нецільове витрачання аліментів, платник аліментів відповідно до статті 186 Сімейного кодексу України має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Якщо дитина, у зв’язку з веденням воєнних дій в Україні, тимчасово перебуває за кордоном, то проконтролювати цільову витрату аліментів поки що немає можливості, оскільки юрисдикція органу опіки та піклування не розповсюджується на територію інших держав.


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі будівельного, земельного та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво в органах державної влади. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.