суд

Аліменти та частка грошового забезпечення зниклого безвісти або полоненого військового виплачуються окремо!

Сімейним законодавством України визначено, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Одним із способів виконання цього обов’язку є сплата аліментів у частці від доходу матері, батька дитини, або у твердій грошовій сумі.

Стягнення аліменти здійснюється із заробітку (доходу) того із батьків, з якого вони будуть стягнуватися, тобто у разі проходження матір’ю або батьком військової служби, аліменти будуть стягуватися з їхнього грошового забезпечення. 

Однак, як бути у ситуації, коли військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон і особа, на користь якої стягуються аліменти, має також право на отримання частки його (її) грошового забезпечення?

Відповідь на це запитання надав Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України, зазначивши, що Законодавством України встановлено, що за військовослужбовцями, які потрапили в полон або зникли безвісти зберігається грошове забезпечення, яке щомісячно виплачується їхнім сім’ям: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців. 

У разі якщо особа одночасно має право на отримання виплати аліментів з грошового забезпечення та на частку грошового забезпечення в порядку черговості, то такі виплати вона отримує окремо.

Тобто, сума аліментів, яка підлягає стягненню, додається до розміру частки грошового забезпечення зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця, на який така особа має право.

Детальніше: роз’яснення Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України №1542/11243 від 13 жовтня 2023 року.

Адвокат

Роман Лихачов


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.