ВЛК

Суд скасував рішення військово-лікарської комісії через відсутність огляду всіма лікарями

Згідно обставин справи, чоловік, який є призовником, звернувся до суду у зв’язку із тим, що приймаючи ріщення про його придатність до військової служби, військово-лікарська комісія (далі – ВЛК) проігнорувала стан його здоров’я, надані медичні документи до особової справи не долучили та фактично огляд не проводили. Він зазначив, що його не було оглянуто у повному обсязі, а саме: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом та інше. Крім того, з протоколом ВЛК чоловіка не ознайомлювали, копію висновку ВЛК йому не надали.

Вважаючи такі дії протиправними, він просив скасувати довідку ВЛК.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначив, що кожний призовник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей. Під час огляду призовників лікарі визначають стан їх здоров`я та ступінь придатності до військової служби. При цьому враховуються характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональних порушень, а також освіта, спеціальність, фактична працездатність оглянутого та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров`я у тому чи іншому виді Збройних Сил України, роді військ. Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову картку призовника висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової військової служби, відповідну статтю Розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного огляду спеціалістами лікар – член призовної комісії приймає підсумкове рішення щодо придатності призовника за станом здоров`я до військової служби та служби в тому чи іншому роді військ, що скріплюється його підписом та особистою печаткою лікаря.

У зв’язку із тим, що вказаний дій ВЛК вчинено не було, суд визнав протиправною та скасував постанову ВЛК, зобов’язав ВЛК провести повторний огляду.

Рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень проаналізовано юристом Громадського центру правосуддя Романом Лихачовим

Детальніше: рішення Закарпатського окружного адміністративного суду у справі № 260/1996/22 від 05 жовтня 2022 року.


Роман Лихачов

Адвокат. Захист у кримінальних провадженнях. Отримання всіх додаткових виплат при звільненні, пораненні, в тому числі в судовому порядку. Оскарження результатів ВЛК. Супровід процесу звільнення з військової служби. Збільшення пенсій для військових.