ВЛК

Що таке придатність до військової служби за станом здоров’я

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Придатність до військової служби це стан здоров’я та фізичного розвитку громадянина, який дозволяє йому виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов’язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час. 

Для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби існує військово-лікарська експертиза. Органами, що здійснюють військово-лікарську експертизу є військово-лікарські комісії.

Які питання вирішує ВЛК:

 • медичний огляд;
 • визначення ступеня придатності до військової служби;
 • установлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв).

Направлення на ВЛК 

Направлення на медичний огляд ВЛК проводиться:

 • військовослужбовців строкової служби: командирами військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комісарами, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, а осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім того, – головними лікарями цих закладів;
 • військовослужбовців (контракт, мобілізовані, резервісти тощо): прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами

Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні.

Для отримання направлення на проходження ВЛК військовослужбовець звертається з відповідним рапортом до свого командира.

Місце проходження ВЛК

Військовослужбовці оглядаються ВЛК у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Військовослужбовці, крім того, оглядаються ВЛК за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні, за місцем проведення відпустки.

Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво, захворювання) здійснюється ВЛК тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувальному закладі.

Причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні збори, при медичному огляді вирішують позаштатні постійно діючі госпітальні, гарнізонні ВЛК і ЛЛК та за потреби – штатні ВЛК.

Постанова ВЛК

За результатами проведеного обстеження ВЛК виносить постанову. Постанова ВЛК приймається колегіально, більшістю голосів членів ВЛК.

Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

 • на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
 • на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

У всіх інших випадках постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК. У воєнний час довідка на контроль у штатну ВЛК не направляється.

Свідоцтво про хворобу підлягає розгляду, а постанова ВЛК – затвердженню у воєнний час на генералів (адміралів), а також на всіх осіб, які оглянуті у ГВМКЦ, – ЦВЛК, на всіх військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів – ВЛК регіону, евакуаційного пункту (місцевого евакуаційного пункту, госпітальної бази).

У воєнний час свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК на всіх оглянутих осіб складається у двох примірниках.

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Самостійне медичне обстеження

Військовослужбовець може пройти самостійно додаткове обстеження в «цивільних» медичних закладах. Але результати такого медичного обстеження ВЛК може брати до уваги, а може ні. За наявності додаткових медичних висновків (отриманих самостійно) варто їх подати разом із обґрунтованим поясненням.

Оскарження постанови ВЛК

В разі незгоди із рішенням, прийнятим ВЛК по результатах медичного огляду, постанова ВЛК може бути оскаржена.

Постанову ВЛК можна оскаржити шляхом подання:

 • заяви до цієї ж ВЛК про призначення повторного медичного огляду;
 • скарги у ВЛК вищого рівня;
 • подання скарги у ЦВЛК;
 • подання позову до суду.

Особливості оскарження в судовому порядку

Постанова ВЛК може бути оскаржена в судовому порядку незалежно від того чи оскаржувалась вона до ЦВЛК.  Строк оскарження – 6 місяців з моменту отримання військовослужбовцем такої постанови. Оскарження здійснюється в порядку адміністративного судочинства.

Варто зазначити, що суд не надає оцінки діагнозу, не розглядає питання на предмет того, чи підпадає військовослужбовець під дію тієї чи іншої статті розкладу хвороб, не встановлює наявність чи відсутність станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Суд може зобов’язати ВЛК призначити та провести повторний огляд, взяти до уваги певні факти тощо, а остаточне рішення залишається за ВЛК.

Дія постанови ВЛК

Оскарження постанови ВЛК не зупиняєї її дії. Тобто, до моменту отримання нової постанови ВЛК або рішення суду про визнання протиправною, постанова ВЛК є чинною і має виконуватись.

В кінці статті доступний зразок скарги на постанову ВЛК. Даний зразок містить лише придлизник перелік відомостей, які необхідно зазначити. Кожен випадок індивідуальний і в кожному конкретному випадку текст може суттєво відрізнятись.

Зразок скарги на постанову ВЛК ЗАВАНТАЖИТИ


Наталя Лісова

Адвокат із спеціалізацією в галузі містобудівного, соціального та військового права: статті, консультації, юридичний аудит, представництво інтересів в суді. Безоплатна юридична допомога військовослужбовцям ЗСУ.