мобілізація

Судова практика щодо звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю

 1. Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 31.03.2023 у справі № 560/1596/23 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/109941918).

Суть рішення: 

 • Визнати протиправною відмову військової частини НОМЕР_1 щодо звільнення ОСОБА_1 з військової служби за підпунктом “г” пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України від 25.03.1992 №2232-ХІІ “Про військовий обов`язок і військову службу” як військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації під час воєнного стану, за сімейними обставинами у зв`язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю.
 • Зобов`язати військову частину НОМЕР_1 прийняти рішення про звільнення ОСОБА_1 з військової служби за підпунктом “г” пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України від 25.03.1992 №2232-ХІІ “Про військовий обов`язок і військову службу” як військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації під час воєнного стану, за сімейними обставинами у зв`язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю.

Правова позиція: 

«Таким чином, відповідач неправильно розтлумачив норму абзацу п`ятого підпункту “г” пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону №2232-XII шляхом істотного звуження її змісту, адже фактично замінив вжитий законодавцем комбінований сполучник “та/або” на єднальний “та”. Наслідком такого помилкового тлумачення відповідача є акт правозастосування (відмова у задоволенні рапорту про звільнення з військової служби), що прямо суперечить закону та порушує права ОСОБА_1 .

З урахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для звільнення ОСОБА_1 з військової служби за підпунктом “г” пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону №2232-XII, оскільки його дружина є особою з інвалідністю ІІІ групи». 

 1. Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 13.03.2023 у справі № 600/4400/22-а (https://reyestr.court.gov.ua/Review/109499384).

Суть рішення: 

 • Визнати протравними дії Військової частини НОМЕР_1 щодо відмови ОСОБА_1 у звільненні з військової служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» як військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації під час воєнного стану, за сімейними обставинами у зв`язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю.
 • Зобов`язати Військову частину НОМЕР_1 прийняти рішення про звільнення ОСОБА_1 на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» як військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації під час воєнного стану, за сімейними обставинами у зв`язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю.

Правова позиція: 

«5.15. Тобто, абзацом 5 підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону №2232-XII передбачено окрему самостійну підставу для звільнення військовослужбовця з військової служби за сімейними обставинами в разі наявності дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЧИ ТАКА ОСОБА ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ. 

5.18. З урахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для звільнення ОСОБА_1 з військової служби за підпунктом «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону №2232-XII, оскільки його дружина є особою з інвалідністю ІІІ групи». 

 1. Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 19.01.2023 у справі № 380/15696/22 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/108483436). 

Суть рішення:

 • Визнати протиправною відмову військової частини НОМЕР_1 звільнити ОСОБА_1 з військової служби на підставі рапорта від 21.10.2022.
 • Зобов`язати військову частину НОМЕР_1 прийняти рішення (наказ) про звільнення ОСОБА_1 з військової служби на підставі підпункту “г” пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».
 • Встановити судовий контроль за виконанням цього рішення суду, – зобов`язати військову частину НОМЕР_1 подати звіт про виконання цього рішення суду.

Правова позиція: 

«Суд встановив, що ОСОБА_1: 1) є військовослужбовцем, проходить військову службу у воєнний час за призовом під час мобілізації; 2) перебуває у сімейних обставини, передбачених законом має дружину із числа осіб з інвалідністю; 3) не бажає продовжувати військову службу, про що подав рапорт начальнику.

Наведені обставини свідчать про те, що ОСОБА_1 безальтернативно підлягає звільненню з військової служби на підставі абзацу п`ятого підпункту “г” пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону №2232-XII. Отже, відмова ВЧ НОМЕР_1 звільнити ОСОБА_1 із військової служби є очевидно протиправною, оскільки заявник відповідає вичерпному перелік умов, яким повинен відповідати військовослужбовець для прийняття позитивного рішення за його рапортом. В цій ситуації у відповідача немає дискреційних повноважень, оскільки закон не передбачає будь-яких альтернативних варіантів рішення за наслідками вирішення рапорту військовослужбовця за встановлених судом обставин. З огляду на це обраний позивачем спосіб захисту своїх прав є ефективним та не суперечить закону». 

 1. Рішення Волинського окружного адміністративного суду від 20 жовтня 2022 року у справі № 140/5304/22 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/106853303).

Суть рішення:

 • Визнано протиправною бездіяльність Військової частини НОМЕР_1 щодо незвільнення ОСОБА_1 за підпунктом «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» як військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації під час воєнного стану, за сімейними обставинами у зв`язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю.
 • Зобов`язано Військову частину НОМЕР_1 прийняти рішення про звільнення ОСОБА_1 за підпунктом «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» як військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації під час воєнного стану, за сімейними обставинами у зв`язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю.

Правова позиція: 

«Системний аналіз абз. 5 пп. «г» п. 2 ч. 4 статті 26 Закону №2232-ХІІ дає підстави для висновку, що під час воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації звільняються за сімейними обставинами (якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу) за таких підстав: 1) в разі наявності дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності. При цьому вказана норма не ставить звільнення з військової служби у залежність від наявності певної групи інвалідності, а передбачає таку можливість в силу того, що один із подружжя є інвалідом, без конкретизації якої саме групи є інвалідність; 2) та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Також безпідставними є і доводи відповідача, викладені у листі від 29.07.2022 №5221, про те, що дружина ОСОБА_2 не є особою, яка потребує постійного стороннього догляду (підтвердженого заключенням МСЕК), оскільки згідно абз. 5 пп. «г» п. 2 ч. 4 статті 26 Закону №2232-ХІІ наявність у військовослужбовця дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю є самостійною підставою для звільнення з військової служби за сімейними обставинами, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЧИ ТАКА ОСОБА ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ».

Адвокат

Іван Костюк


Костюк Іван

Адвокат. White collar crime, захист бізнесу, внутрішні корпоративні розслідування, питання антикорупційного законодавства.